Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

VOLONTERI U AKCIJI – PAKIRANJE KALENDARA I ČLANARINA ZA 2021. GODINU

Dana 22.12. (utorak) i 28.12.2020. (ponedjeljak) u periodu od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, Bjelovar, održane su volonterske akcije pakiranja kalendara za sve naše članove Udruge i koverti s uplatnicama za članarinu za 2021. godinu.

image

image

U božićnom raspoloženju, volonteri Udruge tjelesnih invalida Bjelovar spremno su prionuli na posao te zapakirali, sa odgovarajućim adresama, 996 kalendara za 2021. godinu koje su kasnije sa kombi vozilom Udruge prevezli do Hrvatske pošte Bjelovar na preuzimanje i sortiranje.

image

Spremnost na ispunjavanje zadataka, volonteri su pokazali i u pakiranju članarina za 2021. godinu, njih 996, koja je obavljena brzo i efikasno te su članarine već isti dan išle na brojanje i sortiranje u Hrvatsku poštu Bjelovar.

Volonteri u akciji:
1. Luciano Bosanac
2. Dražen Horvat
3. Tea Bošnjak
4. Nada Bilek
5. Antun Majurec
6. Ankica Krog
7. Štefica Diebalo
8. Kristijan Diebalo

Hvala svim volonterima na brzom i spremnom odazivu; TREBAT ĆEMO VAS OPET!

Stranica 1 od 1 //