Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

VODITELJI I SURADNICI EU PROJEKATA NA PREDAVANJU I ISPITU IZ ZAŠTITE NA RADU

Dana 31.03.2021. (srijeda) s početkom u 17.00 sati u prostorijama Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, Petra Preradovića 2/3, Bjelovar u sklopu Programa izobrazbe voditelja i suradnika za pisanje i provedbu EU projekata, organizirana su i predavanja o Zaštiti na radu za cijelu grupu polaznika. Predavanje je održano pod stručnim vodstvom sudske vještakinje za vještačenje o Zakonu zaštite na radu i o Zakonu zaštite od požara Sandre Cindrić Lasić, UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike BBŽ.

image

Zbog epidemioloških mjera, predavanja su održana u dvije grupe. Prva grupa imala je termin u 17.00 sati, a druga grupa u 18.30 sati. Tijekom predavanja, međusobno smo se upoznali, predstavili svoje zanimanje i opisali radno mjesto. Nakon predavanja, održan je ispit iz zaštite na radu, kojeg smo, naravno, svi uspješno položili i time zaključili Program obrazovanja voditelja i suradnika za pripremu i pisanje EU projekata.

image

Stranica 1 od 1 //