Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

UVODNI SEMINAR O PRIMJENI INSTRUMENTA MELBA/IDA

Održan je od 30.11. do 01.12.2017. godine u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, Senjskih uskoka 2, u organizaciji Udruge edukacijskih rehabilitatora Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Radi se o instrumentariju za procjenu radnih sposobnosi OSI kojega je predstavila Dr. Anke Kleffmann, diplomirani psiholog, direktor i partner u Miro-Gmbh, Siegen, www.miro-gmbh.de

Glavne teme seminara:
• Dokumentacija zahtjeva: Razmatraju se razne metode prikupljanja podataka i izrađuje se primjereni profil zahtjeva;
• Dokumentacija vještina: Studija slučaja – razgovarat će se o različitim sposobnostima.  Nakon toga će se stvoriti primjereni profil vještina.
• Usporedba profila: Korištenjem razvijenih profila prikazana je upotreba MELBA kao postupka usporedbe profila.
Raspored aktivnosti:

Uvodni seminar o primjeni instrumenta MELBA/IDA
Uvodni seminar o primjeni instrumenta MELBA/IDA
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su L. Novosel i T. Novosel
Stranica 1 od 1 //