Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

UTIB NA OKRUGLOM STOLU:

„VIZIJA PRISTUPAČNOG PRIJEVOZA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ“

U cilju podizanja razine javne svijesti SOIH je 5. srpnja 2022. s početkom u 10.00 sati organizira online Okrugli stol o toj temi i od 2003. svake godine u okviru Europskog tjedna mobilnosti promiče potrebu i značaj pristupačnog prijevoza, čime se uključuje u promicanje zelenih i održivih prometnih sustava, a time i u primjenu Ciljeva održivog razvoja. Unatoč tome što su pomaci značajni – pristupačni putnički vagoni, niskopodni prigradski vlakovi, niskopodni autobusi, niskopodni tramvaji te posebno prilagođena kombi vozila u javnom prijevozu, još uvijek postignuća ne mogu zadovoljiti potrebe. Ne samo da nema prilagođenih vozila nego na brojnim relacijama su ukinute prijevozne linije.

image

image

image

image

image

image

Potiče se razvoj pristupačnog javnog prijevoza istaknutog u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2023. godine, u okviru Strateškog cilja 10. „Održiva mobilnost“ te Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027., Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. te kroz mogućnosti u okviru novog ESF+, a posebice Programa konkurentnosti i kohezije 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
U ime BBŽ i UTIB-a na Okruglom stolu sudjelovao je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel, prof.

U prikazu stanja pristupačnosti javnog prijevoza u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire, gosp. Novosel naglasio je:
- U BBŽ ne postoji javni prijevoz za OSI; udruge OSI rješavaju to kroz projekte nabave i održavanja specijalnih kombi vozila. Nabavna cijena – 400.000,00 kn, godišnji troškovi održavanja i pogona – 150.000,00 kn;
- Dobar primjer su Rijeka, Pula i Zagreb: jedinice JLS osiguravaju prijevoz OSI!

Gđa Natalija Šimunović, načelnica Sektora za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije spomenula je kao mogućnost financijske potpore „Prava osoba s invaliditetom kao horizontalnog načela u programima
koji dobivaju potporu EU fondova“. Nedavno je gosp. Premijer izjavio da je „donio“ 700.000.000 € za oporavak i regionalni razvoj! Jedan dio tih sredstava treba usmjeriti na poboljšanje kvalitete života OSI i to djelovanjem u dva smjera:
1. Top down: Zakonodavac – vlada i resorno ministarstvo da hitno KUN o POSI pretoče u zakon, da naprave računalni program za praćenje i da zaduže županije i JLS da mapiraju stanje na terenu. U svemu tražiti svaku moguću podršku od 8. centra znanja;
2. Batum up: županije i JLS da hitno pripreme određenu zalihu projekata za apliciranje na raspisane natječaje (kada spomenuta sredstva dođu) koji trebaju pokrivati utvrđene potrebe na terenu. U svemu tražiti svaku moguću podršku lokalnih udruga OSI na terenu.
3. Odgovorne osobe i integratori ovih aktivnosti su vodeći ljudi države, ministarstva, župani i gradonačelnici i načelnici općina te saborski zastupnici iz pojedinih županija – kao kada se projektiraju i izvode aglomeracije.

Stranica 1 od 1 //