Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TRENING MOTIVACIJSKO-AKTIVACIJSKOG SAVJETOVANJA ZA JAČANJE KAPACITETA STRUČNJAKA

TRENING MOTIVACIJSKO-AKTIVACIJSKOG SAVJETOVANJA ZA JAČANJE
KAPACITETA STRUČNJAKA U RADU S MARGINALIZIRANIM SKUPINAMA

Dana 08. – 09.10.2020. (četvrtak i petak) u periodu 08:00 – 15:00 sati u prostorijama Centra za cjeloživotno učenje i kulturu (CCUK) Bjelovar održan je trening motivacijsko-aktivacijskog savjetovanja od strane Božidara Nikše Tarabića, prof. psihologa i profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Na stručnu edukaciju pozvani su partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Udruga osoba oštećena sluha Bjelovar i Udruga tjelesnih invalida Bjelovar.

Stručne edukacije planirane su u sklopu projekta „Mi to možemo“ čiji je nositelj Grad Bjelovar, a voditeljica projekta je Ivana Bekavac, mag.oec. Planirane su 3 stručne radionice koje čine 1 dvodnevni trening motivacijsko aktivacijskog savjetovanja za potrebe educiranja i unaprjeđenja postojećih znanja i vještina, usmjerenog na jačanje kapaciteta stručnjaka koji dolaze iz različitih sektora i rade sa nezaposlenim osobama (marginaliziranim osobama) na područjima povećanja zapošljivosti i socijalnog uključivanja.

Na stručnoj edukaciji u ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, sudjelovale su Tea Bošnjak, bacc.oec. voditeljica projektnih aktivnosti i Nada Bilek, voditeljica ureda/koordinatorica.

image

image

image

image

Stranica 1 od 1 //