Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM PROVEDBE PROJEKTA „LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 09.07.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija povodom provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

image

Tema:
1. Ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

image

Predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. je istaknuo:
„Naš volonterski centar djeluje zadnjih deset godina. Iskoristili smo projektnu priliku da se educiramo i steknemo potrebna znanja, vještine i certifikate. Mi smo unaprijed znali koje korisnike imamo i kakva je situacija na terenu što se tiče potrebe za volonterima. Izradili smo softver putem kojeg se popunjava i šalje upit u elektronskom obliku, on se ubacuje u aplikaciju i potom generira u ugovor o volontiranju; razvijen je dokument za praćenje volonterskog rada. Volonteri koji su prošli edukaciju i skupili potrebne vještine, shvatili su da je volontiranje vrlo ozbiljna i odgovorna stvar. Ovaj ciklus vodimo drugu godinu i traje do 31. prosinca. Čak ni na vrhuncu prvog vala koronavirusa mi nismo stali sa volontiranjem. Prilagodili smo i dotjerali neke segmente, još bolje se pripremili za određene izazove.

U volontiranje se mogu uključiti osobe starije od 16 godina; za maloljetnike roditelji moraju potpisati izjavu, odnosno odobrenje. Najviše se ipak odazivaju članovi naše udruge, kao i članovi njihovih obitelji. Svaka osoba najčešće volontira u skladu sa svojim znanjem, vještinama, strukom i slično. Primjerice, ako nam se javi profesor matematike, njega ćemo sasvim sigurno uključiti u pružanje pomoći pri učenju matematike za naše članove, točnije učenike osnovne ili srednje škole. Zanimljiva je inkluzivna sfera volontiranja, a to znači da osobe s invaliditetom volontiraju kod osoba s invaliditetom, što cijeloj priči daje dodatnu vrijednost.“

Partneri na projektu:
− Grad Bjelovar
− Grad Čazma
− Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
− Centar za socijalnu skrb Bjelovar

image
image

Sudionici
1. Predstavnici partnera: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – pedagogica gospođa Ornela Malogorski; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar – gospođa Martina Bereš;
2. Predstavnici medija;
3. Volonteri; Kristijan Diebalo, Luciano Bosanac, Dragan Pavić, Katarina Pospišil, Štefica Diebalo, Đurđa Vučetić;
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge – Predsjednik Tomislav Novosel, prof., Vlado Benčak, Ankica Krog, Tea Bošnjak, Nada Bilek.

Ovom prilikom pozivamo članove i građane da se pridruže volontiranju i podrže razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici!

Više o svemu: http://utib.hr/volonteri

Stranica 1 od 1 //