Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA I RADIONICA

„INFORMIRANJE, EDUKACIJA I KONZULTACIJE O ŠTETNOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU“

Dana 06.10.2021. godine (srijeda) u prostorijama hotela Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar s početkom u 11:00 sati održana je tiskovna konferencija i radionica povodom odobrenog dvogodišnjeg programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Unapređenje kvalitete života i zaštita prava starijih osoba s invaliditetom“.

image

U početku tiskovne konferencije, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, istaknuo je: „Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ima oko 1 000 članova, od kojih je 698 iznad 60 godina. Jedna od stvari o kojoj upravo zbog njih moramo razmišljati je deinstitucionalizacija, odnosno hoće li te osobe otići u dom i pod kojim uvjetima ili će boraviti u nekoj od ustanova. U tom trenutku u pitanje dolazi što će biti s njihovim pokretninama, nekretninama, odnosno cjelokupnom imovinom. Brojna pitanja naših članova smo snimili i u suradnji s Pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu u Zagrebu dobili stručne odgovore. Vrlo česta pitanja vežu se baš za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a neki od naših članova iz razloga što nisu dovoljno vješto i educirano upravljali svojom imovinom, imaju vrlo loša životna iskustva.“

image

Projektom „Unapređenje kvalitete života i zaštita prava starijih osoba s invaliditetom“ podiže se kvaliteta života starijih osoba s invaliditetom i podupire deinstitucionalizacija. Jedna od aktivnosti je radionica: „Informiranje, edukacija i konzultacije o štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ na kojoj se govorilo o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te osvješćivanju javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

image

Radionicu je vodila diplomirana pravnica Miljenka Radović iz Čakovca, vanjska stručna suradnica za informiranje starijih osoba, te istaknula glavne probleme: „Starije osobe kroz cijeli svoj život stječu svoju imovinu na koju smo na našim radionicama najviše fokusirani. Te osobe moraju znati raspolagati imovinom, a pritom si osigurati dostojnu starost. Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju na neki način rješavaju pitanje brige i skrbi, no istovremeno može doći do iskorištavanja starijih i nemoćnih osoba, pogotovo osoba s invaliditetom. Na sreću, ne govorimo o velikom broju takvih slučajeva, iako moramo biti svjesni da dosta osoba skriva te probleme, o njima ne želi govoriti niti priznati da su u nezavidnom položaju.
Kod nas sudski sporovi traju jako dugo i u pravilu većina starijih osoba ne dočeka rješenje sudskog spora, već se moraju snalaziti na razne načine i tražiti pomoć jedinica lokalne samouprave, prijatelja, susjeda i slično. Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju sklapaju se u obliku javnobilježničkog akta, no postavlja se pitanje u kojoj je mjeri javni bilježnik zainteresiran posvetiti se konkretnom slučaju te odrediti koje su točno obveze davatelja uzdržavanja, da li je to njega, osiguravanje obroka, plaćanje režijskih troškova i sl.
Te stavke bi trebalo točno regulirati putem ugovora a nadzor nad sadržajem takvih ugovora trebali bi preuzeti država i lokalna i regionalna uprava sa svojim pravnim kapacitetima. Na taj način smanjio bi se rizik loših ishoda ugovora.

Sudionici:
1. Predsjednica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije i
voditeljica radionice – Miljenka Radović, diplomirana pravnica sa suradnicima;
2. Predstavnici upravnih tijela Udruge – Tomislav Novosel, prof., predsjednik Udruge; Vlado Benčak – dopredsjednik Udruge;
3. Zaposlenici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar – Nada Bilek, voditeljica ureda; Tea Bošnjak, bacc.oec., projektna suradnica; Monika Polančec, stručna suradnica;
4. Zainteresirani članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
5. Sredstva javnog priopćavanja.

Stranica 1 od 1 //