Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA

Povodom nastavka provedbe treće godine trogodišnjeg programa (2017. do 2020.) ,,Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge”, usmjerenog prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja korisnika, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“

Održana je u srijedu 06.11.2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Veleučilišta Bjelovar - VUB, u Bjelovaru, A. B. Šimića 1.

image

image

Predsjednik UTIB-a i voditelj Tomislav Novosel, prof. izvijestio je opću i zainteresiranu javnost o osnovnim karakteristikama programa:
> Provodi se treća godina provedbe 01.06.2019 – 31.05.2020.

> Partneri: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Bjelovar

> Opći cilj programa: razvoj alternativnih inovativnih usluga s ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života.

> Posebni ciljevi su:
1. Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole i fakultete koji osiguravaju konkurentnost na tržištu rada
2. Odrasle osobe, zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade
3. Starije osobe s tjelesnim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

> Očekivani rezultati:
1. Djeca i mladi (42): imaju educirane asistente u nastavi, provodi se izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (domaće zadaće, instrukcije, glazbene radionice), prijevoz se organizira prilagođenim kombi vozilom;
2. Odrasle osobe, zaposleni i koji bi htjeli raditi (34): organizirana je edukacija iz informatike i e-Građani, omogućeno je trajno polaganje ECDL ispita, organizacija i polaganje vozačkih ispita na prilagođenom vozilu, zaposleno je 5 korisnika;
3. Starije osobe s tjelesnim invaliditetom (24): zapošljavanje 4 pomoćnika u kući i 8 volontera uz prethodnu edukaciju i socijalizaciju, postizanje većeg samoodređenja 24 korisnika usluge, uključenost 24 korisnika u aktivnosti svakodnevnog življenja, uključivanje 2 korisnika u rad Udruge, uključivanje 2 korisnika u sustav formalnog obrazovanja.
4. Svi (100): osnovani klubovi i izabrani voditelji:
Klub sportske rekreacije – voditelj: Mladen Rajković;
Klub izletnika i kulturno zabavnih večeri – voditeljica: Ljubica Štefinec OSI
Klub učenika i studenata – voditeljica: Ines Seleš;
Klub ribiča – voditelj: Vlado Benčak.
> Sudionici: Predstavnici partnera – Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar; suradnici: Predstavnici Zavoda za zapošljavanje; Predstavnici korisnika; Članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge; Sredstva javnoga priopćavanja.

image

Stranica 1 od 1 //