Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TERENSKA KONTROLA PROJEKTA „OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM“

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) organizirao je posjet Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar u svrhu provjere na licu mjesta provedbe financiranih aktivnosti za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02.0007 „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranog iz poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.

Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom

Provjera na licu mjesta izvršena je 8. prosinca 2017. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, Bjelovar.

Tema: Praćenje provedbe financiranih aktivnosti projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Sukladno članku 17. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) osiguran je pristup cjelokupnoj projektnoj dokumentaciji s naglaskom na sljedeće:
• dokumentacija vezana uz troškove rada i prijevoza osobnih asistenata (ugovori, platne liste, prijevozne karte, putni nalozi i dr.),
• dokumentacija vezana uz troškove rada koordinatora i evaulatora OA (ugovori, troškovi putovanja, izvješća i sl.),
• dokumentacija vezana uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja (potpisani obrasci),
• računovodstvene evidencije (način praćenja projektnih izdataka).

Također, izvršen je uvid u provedene mjere informiranja i vidljivosti prema Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranja, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. 
Predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) omogućen je i razgovor s koordinatoricom osobnih asistenata gđom Nadom Bilek, jednim osobnim asistentom te korisnicom usluge osobne asistencije gđom Katarinom Pospišil.

Od strane PT2 provjeri na licu mjesta prisustvovali su:
1. Aleksandra Vuk, voditeljica Odjela za provjere na licu mjesta
2. Tomislav Tinodi, viši stručni savjetnik u Odjelu za provjere na licu mjesta
3. Vedran Odović, stručni suradnik u Odjelu za provjere na licu mjesta

Zaključak: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar obvezna je do 22. prosinca 2017. godine dostaviti nadzornom tijelu potvrdu o pristupu AZOP-u i popunjenu Zbriku osobnih podataka, te knjigovodstvenu karticu u svrhu knjigovodstvenog praćenja projektnih izdataka.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar predstavila je svoj rad i doprinos u naporima da usluga osobne asistencije zaživi kao institucionalna potpora osobama s invaliditetom a tijelo nadzora izrazilo je pozitivne i konstruktivne komentare.

Sudionici:
− predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2)
− korisnici
− osobni asistenti
− zaposlenici.Stranica 1 od 1 //