Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

Tečaj i ispit za radioamatere

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP)
˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih
invalida Bjelovar u suradnji s Radio klubom „Nikola Tesla“ Bjelovar, organizirali su tečaj za
radioperatere.

image

Radioamaterizam je hobi unutar tehničke kulture kojim se bave ljudi cijelog svijeta.
Radioamateri koriste suvremenu opremu za komunikaciju sa ostalim radioamaterimaza za
javne potrebe u slučaju nesreća, katastrofa te rekreaciju.

Članovi Udruge tjelesnih invalida, polaznici tečaja od dugogodišnjih radioamatera naučili su
kako koristiti različite načine komuniciranja koje koriste radioamateri, kako koristiti
frekvencijsku modulaciju, što su odašiljači, frekvencije. Koristili su uređaje za komunikaciju
te su na tečaju vidjeli i čuli kako se komunicira sa radioamaterima iz Hrvatske, ali su se
javljali radioamateri i iz Europe.

image

image

16.01.2020. članovi Šunjo Antonio, Mandić Mihael, Tuškan Goran, Novosel Tomislav, koji
su pohađali tečaj pristupili su ispitu koji je održala ispitna komisjia od tri člana na kojem su
pokazali ključno znanje i razumijevanje koncepta radiamaterizma. U Republici Hrvatskoj se
razlikuju dva razreda radioamatera P početnički razred te A razina. Članovi su uspješno
položili i dobili svjedodžbu P početničkog razreda.

Stranica 1 od 1 //