Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

STRUČNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA

STRUČNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA – POLAZNICI EDUKACIJA ZA VODITELJE I SURADNIKE U PISANJU I PROVEDBI EU PROJEKATA

Dana 29.03.2021. (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati u informatičkoj učionici Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, Petra Preradovića 2/3, Bjelovar, pod stručnim vodstvom mentorice Adele Zobundžije, PRO konzalting d.o.o. i ravnateljice Centra Zvjezdane Galkowski, polaznici programa edukacija za voditelje i suradnike u pisanju i provedbi EU projekata iznijeli su svoje radove na kojima su marljivo radili protekla četiri mjeseca skupa sa svojom mentoricom.

image

Zbog epidemioloških mjera, polaznike su podijelili u dvije grupe. Prva grupa imala je termin u 17.00 sati koju su činili sljedeći polaznici: Melita Bartoš, Mirta Čuković, Martina Krivić Lekić, Vedran Rubil, Katarina Ilić i Stjepan Đopar. Druga grupa imala je termin u 18.00 sati koju su činili polaznici: Anamaria Jasek, Gabrijela Belošević, Mirela Novaković, Darija Stjepanović, Ozana Dokuš, Sanela Poljan, Ivana Nakani, Tea Bošnjak, Vlado Benčak, Mladen Rajković, Nada Bilek i Mirela Štefinec-Plavac.

image

image

Projektni tim Udruge tjelesnih invalida Bjelovar činili su: Tea Bošnjak, Vlado Benčak, Mladen Rajković, Nada Bilek i Mirela Štefinec-Plavac te uz puno rada i truda odgovorili na natječaj pod nazivom „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Kao završni rad projektnog tima, predstavljen je projekt pod nazivom „Znanjem do uspjeha“, koji se u 100%-tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda te kroz opće i specifične ciljeve odgovara na pitanje zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja. Projekt je namijenjen organiziranju izobrazbe predstavnika i članova organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.
U budućem razdoblju, nadamo se da će projekt ugledati svjetlost dana, te uz odgovarajuće partnere na projektu ojačati i unaprijediti predstavnike Udruga, njihove zaposlenike i članove Udruga.

Stranica 1 od 1 //