Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

STANJE PROVEDBE PROJEKTA „CENTAR ZA OSOBE S INVALIDITETOM BJELOVAR“

Dana 19.09.2019. u 10,30h u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, Ured zamjenice gradonačelnika, održan je radni sastanak kojemu su prisustvovali predstavnici Grada Bjelovara: zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec, prof. i viša stručna suradnica na projektima gospođa Andrea Posarić, ravnateljica V. OŠ Bjelovar gospođa Jasmina Vuković, prof. def. i predstavnici Udruge: gospodin Tomislav Novosel, prof. i gospođa Ivana Toncer, bacc. oec.

Sastanak je sazvan, u okviru provedbe projekta „JAVNOST – OSOBE S INVALIDITETOM – POLITIKA“, na inicijativu Udruge tjelesnih invalia Bjelovar radi informiranja o statusu prijave projektnog prijedloga o izgradnji Centra za osobe s invaliditetom, o čemu je Gradsko vijeće donijelo odluku.
Također, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar traži donošenje Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Bjelovara.
Kako bi predstavnici korisnika (žene i mladi i osobe s invaliditetom) sudjelovali na tematskim sjednicama Gradskoga vijeća Grada Bjelovara, predlaže se osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom.

image

Zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec navela je kako je Grad Bjelovar odlučio na Otvoreni poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ prijaviti projekt u partnerstvu sa V. OŠ Bjelovar, koja je ujedno i nositelj projekta. Projekt obuhvaća djecu i mlade OSI do 21. godine starosti te je za potrebe prilagodbe dogovorena nadogradnja objekta na sadašnjoj parceli V. OŠ u suradnji sa Obiteljskim centrom. Također je navela kako je Grad Bjelovar odlučio projekt aplicirati u partnerstvu sa institucijama radi povoljnijeg omjera financiranja, što je zadano predmetnim natječajem. Grad Bjelovar ulaže kontinuirane napore kako bi zadovoljio projektne parametre koje UTIB zahtjeva.

image

Ravnateljica V. OŠ Jasmina Vuković predstavila je projekt koji planira aplicirati te planove i predložila UTIB-u pripremu projektnog prijedloga u vidu organiziranog stanovanja za osobe s teškoćama budući da isti nisu pokriveni aktivnostima V. OŠ nakon navršene 21. godine života, a predmetni natječaj prvenstveno sufinancira infrastrukturnu prilagodbu za osobe s teškoćama. Također je navela kako UTIB može sudjelovati u horizonalnim aktivnostima danog projekta te predložila daljnju suradnju.

Zaključci sastanka:
> UTIB se obvezuje detaljno proučiti Upute predmetnoga natječaja; ukoliko se odluči aplicirati, obje stranke su se obvezale na partnerstvo na projektu;
> Zajednički raditi na pripremi Strategije i osnivanju Povjerenstva;
> Dogovorena je buduća suradnja na ovome, ali i ostalim projektima i aktivnostima;
> Predložena adaptacija zgrade INA-e za potrebe OSI; istražiti situaciju i zatražiti donaciju INA-e;
> Provesti anketu za korisnike kako bi se utvrdila razina potrebe i interesa za organiziranim stanovanjem.

Stranica 1 od 1 //