Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SPORTAŠI OSVJEŽILI I OPREMILI NOVI ORMAR ZA PEHARE I MEDALJE

Dana 08.03.2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 12.00 sati u konferencijskoj sali Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, Bjelovar, organizirana je akcija preseljenja pehara i medalja u novi stakleni ormar.

image

Naime, na inicijativu sportaša Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, voditelja kluba sportaša Mladena Rajkovića i predsjednika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislava Novosela, prof., uz prihvatljivu ponudu VIK Iverala d.o.o., naručen je novi stakleni ormar namijenjen za smještaj i prezentaciju sportskih odličja naših vrijednih sportaša.

image

Volonterke i vrijedne i spretne sportašice Zdenka Šorša i Danica Antunović uredile su rekvizite i pažljivo ih smjestile u novi ormar.
Na kraju akcije, predsjednik udruge je, povodom Međunarodnog Dan žena, ženskom dijelu ekipe uručio cvijeće.

Stranica 1 od 1 //