Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SNIMANJE TV EMISIJE UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Dana 17.12.2020. (četvrtak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, snimljena je reportaža u trajanju od 25 minuta; emitirana je 18. i 19.12.2020. na Mreži TV. U ovo pandemijsko vrijeme cilj reportaže je informiranje opće i zainteresirane javnosti i članova UTIB-a o radu i djelovanju udruge u proteklom periodu, problemi i izazovi s kojima smo se suočili tijekom tekuće, 2020. godine, te ciljevi i planovi koji se postavljaju za novu kalendarsku i projektnu, 2021. godinu.

image

image

Uvodnu riječ imao je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislav Novosel, prof., te se osvrnuo na misiju, viziju i strateške ciljeve u rješavanju problema članova.
Naglasio je: Način rada i funkcioniranje Udruge znatno je promijenila pandemija uzrokovana virusom COVID-19 i tu novonastalu situaciju prepoznali smo kao izazov te na stručan i adekvatan način pristupili prikupljanju zaštitnog materijala za djelatnike i članove Udruge. Uvidjeli smo priliku informatički se podignuti na višu platformu rada na daljinu te osposobljavanje za rad u ZOOM aplikaciji koja se pokazala odličnim alatom za rješavanje mnogih problema i nedoumica na daljinu, bez fizičkog kontakta.

image

Na području projekata i njihove provedbe, te koliko je zahtjevno provoditi projekt, objasnila je voditeljica i suradnica na projektnim aktivnostima, Tea Bošnjak, bacc.oec., te dodala kako svaki projekt ima svoju težinu. Isto tako važno je naglasiti kako je svaki od projekata temeljno formuliran kako bi odgovarao potrebama naših članova te da uvijek ide u smjeru poboljšanja kvalitete života i zaštiti prava osoba s invaliditetom.

image

Voditeljica ureda i koordinatorica osobnih asistenata, Nada Bilek, osvrnula se na projekt Asistenti – bolji život OSI! koji se provodi već duže od 13 godina. Radi se o projektu u kojem se pomaže osobama sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na kojem je zaposleno 23 asistenata, ali potreba za osobnim asistentom postoji i znatno je veća u odnosu na početak provedbe projekta. Nadalje, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar aplicirala je na natječaj preko ESF-a za još 6 korisnika koji bi imali pravo na osobnu asistenciju, no tek smo u fazi procjene pristigle natječajne dokumentacije te se nadamo pozitivnom odgovoru.

image

Sudionici emisije:
Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar – Tomislav Novosel, prof.
Voditeljica i suradnica na projektnim aktivnostima – Tea Bošnjak, bacc.oec.
Voditeljica ureda i koordinatorica osobnih asistenata – Nada Bilek

Stranica 1 od 1 //