Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SASTANAK KLUBA RIBOLOVACA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Dana 17.03.2021. godine (srijeda) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. sazvao je sastanak Kluba ribolovaca Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u prisustvu dopredsjednika Udruge Ljube Štefinec i Vlade Benčaka te operativnog voditelja Kluba ribolovaca Božidara Kranjeca. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, sastanak je održan u dvije grupe.

SASTANAK KLUBA RIBOLOVACA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Predsjednik Tomislav Novosel, prof. istaknuo je da je Klub ribolovaca u skladu sa epidemiološkim mjerama u 2020.godini ostvario svoj plan rada i sudjelovanja na ribolovnim susretima suradničkih udruga te se nada nastavku istih i u 2021. godini.
Voditelj Kluba ribolovaca, Vlado Benčak, zahvalio se svim sudionicima koji su prošle godine, unatoč svim epidemiološkim mjerama opreza i distance, odvojili svoje slobodno vrijeme te s ponosom predstavili Klub ribolovaca Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na natjecanjima suradničkih udruga. Izvijestio je članove da su odlukom Skupštine Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i prihvaćanjem financijskog plana za 2021.godinu i sad osigurana sredstva za rad Kluba i da će se financirati članarina kao i prošle godine.
Kao i do sada, Klub ribolovaca činiti će članovi Udruge, njih devetnaest. Cilj je nastaviti sa tradicionalnim sudjelovanjem ribolovaca suradničkih Udruga u svibnju ili lipnju ove godine, u suradnji sa našim domaćinom ŠRD „Česma“ Bjelovar i ostalih suradničkih udruga.

SASTANAK KLUBA RIBOLOVACA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sudionici:
1. Predsjednik Udruge: Tomislav Novosel, prof.
2. Dopredsjednici Udruge: Ljuba Štefinec i Vlado Benčak, voditelj Kluba ribolovaca UTIB-a
3. Ribolovci: Božidar Kranjec, Antun Oremović, Josip Glogovčan, Stjepan Štefinec, Đuro Matin, Anđelko Verić, Zdenka Šorša, Miroslav Kraguljac, Milan Rakovčan, Dušan Vukobradić, Franjo Ivanović, Zdenko Ćurković i Dragan Jerotić

Stranica 1 od 1 //