Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR

Redovna izvještajna Skupština Udruge invalida Bjelovar održana je u prostorijama hotela Central, Ul. Vatroslava Lisinskog 2, Bjelovar, 29.06.2021. s početkom u 12:00 sati. 

image

Skupština je održana prema dnevnom redu:
1. Otvaranje Skupštine:
a. Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b. Izbor verifikacijske komisije;
c. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
4. Izvješće o radu u 2020. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2020. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Prijedlog Programa rada za 2021. godinu i usvajanje;
8. Prijedlog financijskoga plana za 2021. godinu i usvajanje;
9. Razno.

image

Na Skupštini su sudjelovali: predsjednik UTIB Tomislav Novosel, predsjednik Nadzornog odbora UIB i član UTIB Vlado Benčak, zastupnici UTIB Ljuba Štefinec, Antun Majurec, Monika Polančec; predsjednici i zastupnici Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar, Udruge slijepih Bjelovar i Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar.

image

Stranica 1 od 1 //