Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR 2021. GODINE

Dana 03.02.2021. godine (utorak) Udruga tjelesnih invalida Bjelovar je na temelju zaključka Izvršnog odbora od 08.01.2021. godine, u skladu s mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sazvala Skupštinu Udruge koja se održala elektronski i dopisno u periodu od 10.02.2021. godine od 12:00 sati do 17.02.2021. godine do 12:00 sati.

Prilikom kreiranja hodograma poslova, prvi korak je bio poslati Pozive članovima koji su platili članarinu za 2021. godinu, te time, elektronski i dopisno, obavijestiti članove o načinu pristupa i sudjelovanja u Skupštini Udruge. Poziv je isto tako sadržavao detaljan opis elektronskog glasanja, no, za svako dodatno pitanje ili nedoumicu, djelatnice Udruge su bile na raspolaganju putem telefonskih linija ili osobno. Članovi koji nemaju mail adresu, mogli su u periodu od 7:00 sati do 15:00 sati doći u Udrugu i zatražiti svoj paket materijala za sudjelovanje u Skupštini.

image

image

Sljedeći korak bio je organizirati dovoljno prostora, mira i koncentracije svim onim članovima koji su se odlučili na dopisno glasanje u Udruzi. Time smo im ustupili konferencijsku salu Udruge gdje su mogli obaviti svoju dužnost kao članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Ostali članovi koji su se odlučili na glasanje putem službene web stranice Udruge, jednostavno su pratili upute po Pozivu, te s lakoćom dodijelili svoj glas.

image

image

Prikaz dnevnog reda Skupštine objavljenog na službenoj web stranici Udruge: 
1. Prijedlog radnih tijela Skupštine: a) Radnog predsjedništva i predsjedavajućeg; b) Verifikacijske komisije; c) Izborne komisije; d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Prijedlog Izvještaja o radu Udruge u 2020. godini: a) Izvještaj o radu b) Izvještaj Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju;
3. Prijedlog razrješenja dosadašnjih radnih tijela Udruge: Predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
4. Prijedlog novih radnih tijela Udruge: Predsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
5. Prijedlog planova rada Udruge u 2021. godini: a) Operativnoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u 2021. godini; b) Financijskog plana Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u 2021. godini;
6. Prijedlog o članstvu Udruge u savezima i udrugama.

image

Nakon službenog završetka Skupštine Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 17.02.2021. godine do 12:00 sati, slijedio je sastanak Verifikacijske komisije i Izborne komisije, koji je bio dana 22.02.2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, Bjelovar. Predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof., objasnio je model glasanja kojeg su obavljali članovi Udruge, te time pravovaljane glasačke listiće predao Verifikacijskoj i Izbornoj komisiji na uvid kako bi se očitovali o provedenom.
Nakon provedenog komisijskog pregleda, pripremljen je Zapisnik Skupštine UTIB-a kao sastavni dio dokumentacije za podnošenju Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za upis novih ovlaštenih osoba za zastupanje i likvidatora.
Sudionici u organizaciji i provedbi Skupštine UTIB-a:
1. Predsjednik Udruge: Tomislav Novosel, prof.;
2. Djelatnice Udruge: Nada Bilek, voditeljica ureda/ koordinatorica i Tea Bošnjak, bacc.oec. suradnica na projektima;
3. Djelatnici UIB-a: Štefica Diebalo, tajnica UIB-a i Kristijan Diebalo, web administrator;
4. Verifikacijska i Izborna komisija;
5. Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Stranica 1 od 1 //