Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

RADNI SASTANAK POVODOM PROVEDBE EU PROJEKTA „OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITET

Dana 13.08.2021.(petak) godine u konferencijskoj sali Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, Bjelovar, s početkom u 14.00 sati u okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održan je radni sastanak pružatelja usluge osobe asistencije.

image

Na radnom sastanku sudjelovali su korisnici usluge osobne asistencije sa svojim osobnim asistentima te Nositelj projekta Udruga tjelesnih invalida Bjelovar na čelu sa predsjednikom udruge Tomislavom Novoselom, prof. Prisustvovale su i suradnice na projektu, Nada Bilek, voditeljica Ureda/koordinatorica OA-KOA i Tea Bošnjak, bacc.oec. voditeljica projektnih aktivnosti/edukatorica/evaluatorica.

image

image

Cilj radnog sastanka bio ju rezimirati do sada obavljene aktivnosti, prikupiti informacije sa terena, intervenirati na specifične situacije OA - KOA te prikupiti potrebnu dokumentaciju korisnika i osobnih asistenata, potrebnu radi tromjesečnog izvještavanja provedbenom tijelu.

image

Tijekom sastanka predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. istaknuo je važnost radnih obaveza koje predstoje pred osobnim asistentima te njihovo informatičko opismenjavanje, te isto tako i važnost uzajamnog dogovora između korisnika i osobnog asistenta. Najavljena je edukacija osobnih asistenta na kraju koje će asistenti dobiti Uvjerenje.
Sudionici sastanka:
1. Predsjednik UTIB-a – Tomislav Novosel, prof.;
2. Korisnici osobnog asistenta – Marieta Magdić, Adriana Krog, Snježana Marić, Damir Glavak, Mihael Mandić;
3. Osobni asistenti – Valentina Tkalec, Leonarda Jukić, Dalia Šarić, Anka Mamić, Mirela Skroban;
4. Zaposlenice UTIB-a – Nada Bilek, koordinatorica OA-KOA; Tea Bošnjak, bacc.oec. evaluatorica/edukatorica OA-KOA.

Stranica 1 od 1 //