Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

RAD OD KUĆE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA – IT SEGMENT

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u okviru programa financiranog od strane Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, od 02.04.2020. provodi edukaciju svojih zaposlenika i članova o tome kako koristi tehnologije za učinkoviti rad od kuće.

Ovo je posebno važno s aspekta korektne provedbe projektnih aktivnosti Udruge i propisanih mjera u smislu borbe protiv covid-19 virusa.

Edukacija se obavlja na platformi www.edukacije.hr uz kupovinu prava na korištenje i dobivanja određenog broja US/PW-a.

image

Autorica/predavačica:
Sandra Mikuš diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu na kojemu je radila i kao znanstveni novak. Studirala je i Digitalne Transformacije na UC Berkeley.
Posjeduje više od 25 godina iskustva u ICT sektoru kao direktor IT odjela u korporacijama Hrvatski Telekom, Adris Grupa/TDR, Tisak…

Iz sadržaja video materijala:
- Utjecaj tehnologije na poslovanje;
- Sigurnost u radu na daljinu (prava pristupa, sigurnosne kopije, preduvjeti za siguran rad, rizici i prevencija..);
- Komunikacija (video i audio konferencije, chat, e-mail) i kolaboracija (zajednički rad i dijeljenje dokumenata, rad u oblacima i transparentnost);
- Alati koji podržavaju rad na daljinu (aplikacije, servisi, programi, besplatni i oni na plaćanje);
- Mitovi (prekomplicirano je, zahtjeva puno dodatnih ulaganja, obuke, tehnologije, zaposlenici neće htjeti/znati/moći + zabušavat će i raditi manje/slabije..);
- Novonastala situacija s koronakrizom i njezin utjecaj na rad od kuće.

image

image

image

image

image

Na ovaj način edukaciju prolaze Štefica Diebalo, tajnica UIB-a, Nada Bilek, voditeljica UTIB-a, Tea Bošnjak, bacc. oec., suradnica u projektnim aktivnostima i Tomislav Novosel, prof., predsjednik udruge.

Stranica 1 od 1 //