Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PRVA SAVJETODAVNA REGIONALNA RADIONICA O PROVEDBI I PRAĆENJU PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE

IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2017. DO 2020. GODINE I KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM UN-A

Održana je u Zagrebu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 31. siječnja 2019. godine.

IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
Sudionici radionice bili su: koordinatori iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova s kojima predstavnici ovih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave surađuju u svrhu provedbe mjera.
Uloga Ministarstva je koordiniranje provedbom Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. do 2020. godine koja ima za cilj unaprijediti promicanje, zaštitu i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske.
Uvodnu riječ na radionici održala je državna tajnica Marija Pletikosa naglasivši da je zadaća svih dionika u ovom procesu da svatko sa svoje razine poduzme korake korištenjem svih resursa kako bi ovaj cilj bilo moguće ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri.

U interaktivnoj komunikaciji s predavačima dr. sc. Ankom Kekez Koštro, Zvjezdanom Bogdanović i Brankom Zečević te predstavnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sudionici su razmijenili iskustva, detektirali područja u kojima su vidljive potrebe unapređenja u svrhu implementacije navedenog dokumenta, osvrnuli se na probleme s kojima se susreću u provedbi, praćenju i izvještavanju te zajednički razmatrali moguća rješenja pojedinih problema.

Predstavnik Udruge invalida Bjelovar, Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i organizacija civilnog društva s područja grada Bjelovara i BBŽ bio je predsjednik UTIB-a i UIB-a, Tomislav Novosel, prof. s pratnjom.

IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“Stranica 1 od 1 //