Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDSTAVNICI UTIBA-A NA POČETNOJ TK U KOPRIVNICI

Predstavnici UTIB-a V. i M. Benčak sudjelovali su na početnoj tiskovnoj konferenciji promocije projekta Socijalno uključivanje i jačanje marginaliziranih skupina putem mobilnog mentora – SUJ3M koja je održana 08.05.2019. (u srijedu) u prostorijama Podravskog sunca, Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica, u dvorani na 1. katu u 10 sati.

image
image

Projekt Socijalno uključivanje i jačanje marginaliziranih skupina putem mobilnog mentora – SUJ3M polaznicima osigurava organizaciju verificiranog programa edukacija za ECDL operatera temeljem kojeg će dobiti potvrdu o stečenim vještinama informatičke pismenosti.

Ključna je i uloga mobilnog mentora čija je zadaća savjetovanje, motivacija, jačanje te podrška osobama s invaliditetom u osnaživanju u području neovisnog življenja.

image

Projekt je odobren na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Nakon službenog dijela održan je domjenak u restoranu Klas iz Koprivnice.

Stranica 1 od 1 //