Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDSTAVLJANJE EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SOCIJALNIH PRAVA

Dana 15.04.2021. godine (četvrtak) s početkom u 13.00 sati putem Zoom platforme, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, organizirala je edukaciju s ciljem predstavljanja Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana za provedbu. Edukacija jer bila namijenjena članovima upravljačkih tijela i zaposlenicima saveza i udruga te osobama s invaliditetom.

PREDSTAVLJANJE EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SOCIJALNIH PRAVA

PREDSTAVLJANJE EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SOCIJALNIH PRAVA

Kao doprinos provedbi načela ESSP, Europska komisija predstavila je u ožujku 2021. godine Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava u kojem iznosi svoju viziju jake socijalne Europe usmjerene na radna mjesta i vještine za budućnost. Njime su utvrđene konkretne mjere za ostvarivanje 20 načela ESSP. Sadrži ambiciozne, ali realne ciljeve koje bi EU trebala ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. godine. državama članicama daje smjernice i predlaže usvajanje zajedničkog zakonodavstva na temelju zajedničkih ciljeva u okviru ojačane suradnje, koordinacije i solidarnosti.
Na samom početku edukacije, pozdravnu riječ imao je predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom, dr. Zorislav Bobuš. Europski stup socijalnih prava predstavila je Martina Mokus, diplomirana socijalna radnica SOIH-a. Gospođa Marica Mirić, prema inkluzivnim sustavima socijalne zaštite koji podržavaju puno i učinkovito sudjelovanje osoba s invaliditetom predstavila je prikaz Zajedničke izjave Međunarodne organizacije rada (ILO) i IDA.

PREDSTAVLJANJE EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SOCIJALNIH PRAVA

PREDSTAVLJANJE EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SOCIJALNIH PRAVA

Sudionici ONLINE edukacije:
1. Predsjednik Udruge – Tomislav Novosel, prof.
2. Djelatnice UTIB-a – Nada Bilek, voditeljica ureda/koordinatorica i Tea Bošnjak, bacc.oec., stručna suradnica na projektima
3. Tajnica UIB-a i blagajnica UTIB-a – Štefica Diebalo

Stranica 1 od 1 //