Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PARAŽUPANIJSKO PRVENSTVO U PIKADU I VISEĆOJ KUGLANI

Parasportski savez Bjelovarsko-bilogorske županije organizirao je u Daruvaru dana 13.09.2022. godine paranatjecanje u pikadu i visećoj kuglani. Isto je bilo izborno za paražupanijske ekipe koje će nastupiti na Paradržavnim igrama u Poreču.

image

Na natjecanju je nastupilo preko pedeset natjecatelja sa invaliditetom iz Bjelovara i Daruvara. Nakon uzbudljivih i fer borbi najbolji su se plasirali u paražupanijske ekipe u pikadu i visećoj kuglani.

Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljalo je 20 natjecatelja, a najbolje rezultate su ostvarili:
• u visećoj kuglani za žene, stojeći: Zdenka Šorša, Matija Kelava i Draga Uremović,
• u visećoj kuglani za žene, sjedeće: Marta Kuzminović,
• u visećoj kuglani za muške, sjedeći: Stjepan Rosandić,
• u pikadu za žene: Vesna Rosandić,
• u pikadu za muške: Josip Cimerman.

image

image

Udrugu Tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su:

1. ANTUNOVIĆ DANICA
2. BAJS ZLATA
3. CIMERMAN JOSIP
4. DUDUKOVIĆ DUŠAN
5. JURIĆ ZVONKO
6. KELAVA MATIJA
7. LOVRIĆ MIRKO
8. KUZMINOVIĆ MARTA
9. MATIN DOBRILA
10. MATIN ĐURO
11. RAJKOVIĆ MLADEN
12. ROSANDIĆ STJEPAN
13. ROSANDIĆ VESNA
14. SKUKAN ANĐELKO
15. SLIVAR JOSIP
16. ŠORŠA ZDENKA
17. ŠOSTAREC JELENA
18. TUKERIĆ MARTINA
19. TUKERIĆ MIRKO
20. UREMOVIĆ DRAGA

Stranica 1 od 1 //