Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

Osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije

Osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije
kao stalnog radnog tijela Županijske skupštine

Na prijedlog Udruga osoba s invaliditetom navedeno Povjerenstvo imalo bi za cilj da predstavnici osoba s invaliditetom sudjeluju i odlučuju na tematskim sjednicama o temama vezanim uz promicanje, zaštitu i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.

image

„Činilo mi se logičnim da ako je na nama da uključimo naše sugrađane, osobe s invaliditetom, u politički život županije, tada bi to bilo najbolje napraviti kroz ovu promjenu Statuta na način da se započne postupak da bi se na idućoj sjednici Županijske skupštine to vjerojatno i dogodilo. Kada govorimo o tome, predvidjeli smo da se na ovoj sjednici ide prema osnivanju takvog odbora koji bi bio stalno radno tijelo Županijske skupštine. Izuzetno je važna inkluzija, ravnopravnost i uključenost u društvo osoba s invaliditetom, zapošljavanje, pravo na jednake plaće za isti posao i mislim da tu još ima puno prostora, ne samo kod nas u županiji nego u našem društvu da se omogući ljudima koji naporno rade da bi završili škole, fakultete, da im se omogući posao, prihodi i budućnost“, istaknuo je župan Damir Bajs. Inače, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ove godine provodi projekt iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava prioritet P – 1 Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom i javni i politički život pod nazivom „Javnost – osobe s invaliditetom – politika“ i osnivanje Povjerenstva pomoglo bi im u ostvarivanju svih ciljeva zacrtanih navedenim projektom.

image

image

„Osoba s invaliditetom raznih profila ima 10 posto. To je za Bjelovarsko-bilogorsku županiju oko 15 tisuća osoba s invaliditetom, a kada to pomnožite s minimalno tri, tada dobijete broj ljudi koji brinu o invalidima, jedni o drugima. To je skupina koja je prilično ranjiva, i očekuje se da im se da prilika da pokažu svoje potencijale. Gospodine župane, u ime svih osoba s invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije hvala vam na inicijativi koju ste pokrenuli za osnivanje ovoga Odbora“, naglasio je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom tako bi između ostalog:
- Sudjelovalo u koordiniranju, poticanju i praćenju provedbe mjera i aktivnosti u svom području
- Koordiniralo i surađivalo sa Županijskom skupštinom
- Pružalo stručne i savjetodavne pomoći nositeljima i suradnicima vezano uz provođenje mjera i aktivnosti
- Pratilo primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom
- Pratilo provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe s invaliditetom
- Prikupljalo podatke i proučavalo iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom

Stranica 1 od 1 //