Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

ORGANIZACIJA LOGOPEDSKIH VJEŽBI U OKVIRU TROGODIŠNJEG PROGRAMA

Provedbom prve godine Trogodišnjeg programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih s tjelesnim invaliditetom„ financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ostvarila je suradnju sa logopedskim kabinetom „Demosten“ iz Bjelovara, Blagoja Berse 1/26, Bjelovar te time posvetila posebnu pažnju djeci i mladima s tjelesnim invaliditetom u osnovnoškolskom obrazovanju s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnoga uključivanja u zajednicu.

image

Logopedski kabinet „Demosten“ pod vodstvom logopedice Lane Šramek Barišić, mag. logoped, čini prikladan, adekvatan i pristupačan kabinet te po primjerenim programima, uz procjenu, prilagođava se problemu i dijagnozi djeteta. Kroz dvije i pol godine kroz Kabinet je prošlo 192 djece, mladih ljudi i odraslih zbog različitih teškoća i iz različitih potreba.
Problemi sa kojima se susreće:
• poticanja ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja
• jezično-govornih teškoća svih vrsta
• izgovornih (artikulacijskih) teškoća
• različitih sindroma (Down, DiGeorge) i višestrukih teškoća
• poremećaja iz spektra autizma
• teškoća socijalne komunikacije
• pragmatičkih jezičnih poremećaja
• dječje govorne apraksije
• fonoloških teškoća
• mucanja
• disleksije, disgrafije, diskalkulije i ostalih teškoća čitanja i pisanja
• teškoća učenja
• afazija
• selektivnog mutizma
• poremećaja glasa
• i ostalih teškoća otvorene etiologije

image

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar trenutno ima jednu članicu koja, uz podršku majke i obitelji, polazi tretmane logopedskih vježbi, prema dogovorenom terminu, jednom tjedno, u kabinetu „Demosten“. Kako sa djetetom tako i sa roditeljima, radi se na shvaćanju i poimanju problema te kako da roditeljima koji su bili u strahu i grču, dati nadu i da ishod pozitivno utječe na obiteljsku dinamiku.

Stranica 1 od 1 //