Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SDDH

Dana 22. studenoga 2021. (ponedjeljak) s početkom u 12.00 sati, u prostorijama hotela ACADEMIA, Ul. Ivana Tkalčića 88, Zagreb.

image

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine
Capacity Building – Razvijanje otpornosti u doba pandemije
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela
- Radnog predsjedništva – 3 člana
- Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- Verifikacijske komisije – 3 člana
4.  Izvješće Verifikacijske komisije
5.  Usvajanje Dnevnog reda
6.  Podnošenje izvješća
- o radu SDDH
- Nadzornog odbora za 2020. godinu
7.  Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje
8.  Prijedlog Operativnog plana za 2022. godinu
9.  Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu
10.  Rasprava i usvajanje planskih dokumenata
11.  Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu, informacija
12.  Odluka o članarini za 2022. godinu
13.  Slobodna riječ

image

UTIB je na Skupštini zastupao predsjednik Tomislav Novosel, prof. u pratnji asistentice.

Stranica 1 od 1 //