Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar uključena je u projekt „Korak bliže zaposlenju“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom Bjelovar i Hrvatskom obrtničkom komorom. Nositelj aktivnosti: Javna ustanova „Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije“.

image

28. i 29. studenog 2019. godine održana je prva edukacija “Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije”. Edukacija je obuhvatila prikaz recentnog stanja gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kretanja na tržištu rada u Županiji i pregled funkcioniranja Lokalnih partnerstava u Europskoj uniji i u svijetu.

image

28. i 29. siječnja 2020. te 4. veljače 2020. godine održana je druga edukacija pod nazivom “Povezivanje i razvoj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije”. Edukacija je obuhvaćala analizu upitnika vezanog uz unaprjeđenje funkcioniranja LPZ-a BBŽ koji su ispunili članovi Lokalnog partnerstva a ticalo se ocjene dosadašnjeg funkcioniranja, načina informiranja o aktivnostima lokalnog partnerstva, vidljivosti u javnosti te prijedlozima za povećanje vidljivosti, internoj komunikaciji, informiranosti o aktivnostima LPZ BBŽ u javnosti i prijedlozima poboljšanja, organizacijskom modelu, financiranju, pravnom obliku kao i prijedlozima jačanja kapaciteta članova LPZ BBŽ.
Analizirala se Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015.-2020. odnosno uloga i zadaci LPZ BBŽ, swot analiza, strateški ciljevi razvoja ljudskih potencijala u Županiji, praćenje provedbe Strategije i analiza mjera i aktivnosti.

image

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u aktivnostima projekta sudjeluju stručna suradnica Tea Bošnjak, bacc. oec. i predsjednik Tomislav Novosel, prof.

Stranica 1 od 1 //