Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

LJETNI KAMP U ZADRU ZA OSI U ORGANIZACIJI HSUTI-A

Ove se godine Ljetni kamp za osobe s invaliditetom u organizaciji HSUTI-a održavao u Omladinskom hostelu u Zadru u dvije grupe, prema trogodišnjem programu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj održavanja Ljetnog kampa je pružanje mogućnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, razvijanja samopouzdanja i neovisnosti kao i socijalnih kontakata osoba s invaliditetom.

image

Raspored aktivnosti za vrijeme sedmodnevnog boravka i odmora u Kampu sadržavali su radionice (psihološka, edukativna o spolnosti, kreativne tehnike (vježbe na suhom i u moru, druženje uz sportske i društvene igre, glazbu i pjesmu, kupanje i turistički obilazak grada Zadra). Zadaci i ciljevi predviđeni Programom rada ostvareni su u potpunosti. Stečena su i nova poznanstva među članovima Udruga iz Daruvara, Slatine, Požege, Grubišnog Polja, Koprivnice, Virovitice, Križevaca, Zagreba i Bjelovara koji su ljetovali u prvoj grupi.

image
image
image

Stručni voditelji grupe Ljetnog kampa bili su vođa puta Tamara Mikac, radni terapeut, te djelatnici HSUTI-a Luka Keller i Tatjana Burek. Naše članove u Omladinskom hostelu u Zadru dočekala je predsjednica HSUTI-a Jozefina Kranjčec.

Iz Udruge tjelesnih invalida Bjelovaru u prvoj su grupi, od 30.08.2020. – 05.09.2020. godine, sudjelovale članice Ljiljana Mecner i Đurđa Vučetić.

Stranica 1 od 1 //