Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

Izvještaj sa susreta osoba s invaliditetom u Križevcima

Već tradicionalni deveti susret povodom proslave sv. Marka Križevčanina održan je i ove godine dana 07.09.2009. u hotelu “Kalnik“ uz prisustvo predstavnika dvadesetak udruga iz cijele Hrvatske.

Nakon pozdravnog govora domaćina predsjednika Udruge invalida Križevci gospodina Petra Gatarića išlo se na svetu misu u crkvu sv. Marka.

Nakon povratka sa mise bio je svečani ručak, koji je svojim prisustvom uveličao zagrebački nadbiskup Josip Bozanić.

Pri kraju svečanosti održana su i tradicionalna sportska natjecanja u pikadu, beli, igri nabaci krug i visećoj kuglani.

Naša ekipa u igri nabaci krug u sastavu: Josip Mužina, Zdenka Šorša i Stjepan Štefinec osvojila je prvo mjesto.

Tradicionalni deveti susret povodom proslave sv. Marka Križevčanina


Tradicionalni deveti susret povodom proslave sv. Marka Križevčanina


Stranica 1 od 1 //