Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

IZVJEŠĆE SA 17. SUSRETA OSOBA S INVALIDITETOM U KOPRIVNICI

Dana 25.07.2009.godine održan je 17. susret osoba s invaliditetom u Koprivnici, a to je ujedno bila i proslava 25. godišnjice rada Udruge.

Na proslavi su bili nazočni i predstavnici tamošnje političke vlasti, predstavnica HSUTI-a (Lana Srpak) i SOIH-a (Mr. Marica Mirić i dr. Zorislav Bobuš) te članovi dvadesetpet udruga iz cijele Hrvatske.

Nakon svečarskog dijela susreta, susret je nastavljen uz zabavni program i sportska natjecanja u već tradicionalnim disciplinama za susrete osoba s invaliditetom kao što su; belot, viseća kuglana, krugovi i pikado.

Naša ekipa u visećoj kuglani u sastavu; Rajković Mladen, Hršak Branko, Vukobradić Dušan, Skukan Anđelko i Kuštrić Velimir osvojila je treće mjesto.

17. susret osoba s invaliditetom u Koprivnici


17. susret osoba s invaliditetom u Koprivnici


Stranica 1 od 1 //