Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

INFO DANI 2019. - VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, URED ZA UDRUGE

Info dani o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini održali su se 21. i 22. veljače 2019. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb).
Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizirao je Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2019. godini.
Svrha je Info dana da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2019. godini. Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2019. godinu.

INFO DANI 2019.
Tijela državne uprave - davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Zaklada „Hrvatska za djecu“
Agencija za mobilnost i programe EU
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Ministarstvo kulture
Zaklada „Kultura nova“
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo pravosuđa
Središnji državni ured za šport
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ministarstvo turizma

INFO DANI 2019.
Područja za koja će se raspisivati natječaji:

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
4. Kultura
5. (Su)financiranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2018.
6. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
7. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći
8. Sport
9. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštita potrošača
11. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
12. Programi u poljoprivredi
13. Programi u turizmu

Iz Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na Info danima sudjelovali su T. Novosel, I. Toncer i N. Bilek.Stranica 1 od 1 //