Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA I IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge u petak, 10.03.2017. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Na skupštini je sudjelovalo 75 članova udruge s pravom glasa te 6-tero gostiju.
Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor izborne komisije;
d) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2016. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Razrješenje dosadašnjega predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
8. Predstavljanje kandidata za novoga predsjednika, članove Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije i njihov izbor;
9. Izvješće Izborne komisije o rezultatima glasovanja za tijela Udruge i potvrđivanje izabranih kandidata;
10. Predstavljanje i usvajanje prijedloga Strateškoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za razdoblje od 2017. do 2020. godine;
11. Predstavljanje i usvajanje Operativnoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2017. godinu s Financijskim planom;
12. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
13. Zaključivanje rada Skupštine.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Godišnja izvještajna i izborna skupština
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2016. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini podnijela je Mirela Štefinec Plavac, predstavnica Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije.
Kandidate za članove upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koje Skupštini predlaže Izvršni odbor, sukladno zaključcima sa sjednice održane 08.03.2017.g., pročitao je T. Novosel.
Nakon rasprave o prijedlogu kandidata, izvješće izborne komisije podnijela je Zdenka Šorša: glasovanje je izvršeno javno prema predloženom kandidacijskom listiću, svi predloženi kandidati za tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar izabrani su većinom od 73 glasa, dvoje suzdržanih.
Za predsjednika je izabran Novosel Tomislav.
Za Izvršni odbor izabrani su: Rajković Mladen, Seleš Ines, Majurec Antun, Grgić Marijana, Štefinec Ljuba, Oremović Antun, Krog Ankica (Adriana - majka zakonska zastupnica), Benčak Vlado.
Za Nadzorni odbor izabrani su: Kovačić Ratko, Štefinec-Plavac Mirela, Cingel Antun, Slivar Josip, Uremović Dragica.
Za Stegovnu komisiju izabrani su: Müller Morana, Šeruga Stjepan, Filipović Ivanka, Štefinec Stjepan, Kuzminović Marta.
Za Statutarnu komisiju izabrani su: Vučetić Đurđa, Fištrović Zlatko, Crljenac Mario, Novaković Dušanka, Mikacinić Ankica. 
Skupština jednoglasno prihvaća predloženi Strateški plan za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
Prihvaćen je Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2017. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglm stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:53 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.Stranica 1 od 1 //