Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge, u petak, 06.03.2020. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

image

image

Na skupštini je sudjelovalo 70 članova udruge s pravom glasa. Rad skupštine odvijao se
prema sljedećemu dnevnom redu:
1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu s financijskim planom;
9. Donošenje Odluke o promjenama Statuta Udruge;
10.Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
11.Zaključivanje rada Skupštine.

image

image

Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2019. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini podnio je R.Kovačić, predsjednik Nadzornog odbora. Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena. Usvojen je Strateški plan rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.

Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom. Na prijedlog Statutarne komisije donesena je Odluka promjenama Statuta Udruge.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB. Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci,
kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglim stolovima i u periodičnim dopisima članstvu. Skupština je završila s radom u 16:50 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

Stranica 1 od 1 //