Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

EDUKACIJA VOLONTERA

Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Andrea Koren, Kristijan Diebalo, Karla Polančec i Ines Seleš sudjelovali su na trodnevnoj edukaciji (30.09. i 01. i 02.10.2015) pod radnim nazivom „Civilno društvo, volonterstvo i građansko sudjelovanje“.

Edukacija volontera

Edukacija volontera

Cilj edukacije je upoznati sudionike s konceptom civilnog društva i volonterstva i ulogom građana i organizacija civilnog društva u razvoju društva.Teme koje su se obrađivale su: pojam, uloga i značaj civilnog društva i volonterstva u razvoju demokracije; vrijednost volonterstva; značaj i oblici građanskog sudjelovanja; uloga i značaj organizacija civilnog društva.

Edukacija volontera

Edukacija volontera

Sudionici su saznali i osnove neprofitnog menadžmenta upravljanja organizacijom. Rad se odvijao u grupama tako da je postignut efekt rasprave i traženja što kvalitetnijega odgovora i riješenja postavljenoga problema.Stranica 1 od 1 //