Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

DOM KULTURE I EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Dana 26.09.2019. godine (četvrtak) s početkom u 10:30 h, u Bjelovaru, u okviru provedbe projekta „JAVNOST – OSOBE S INVALIDITETOM – POLITIKA“ održana je tiskovna konferencija Udruge tjelesnih invalida Bjelovar povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti (od 16. do 22.09.2019. godine) pod motom: „Krećite se s nama!“.

Konferencija je održana ispred Doma kulture Bjelovar, a pozvani su predstavnici vlasnika, Grada Bjelovara, gradonačelnik Dario Hrebak, i zamjenica Valna Bastijančić-Erjavec te sredstva javnoga priopćavanja i članovi UTIB-a. Na konferenciju se, u ime vlasnika, Grada Bjelovara, nitko nije odazvao!

image

Ispred Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predsjednik Tomislav Novosel, prof. naglasio je važnost Europskoga tjedna mobilnosti za osobe s invaliditetom: Ovaj Europski tjedan mobilnosti naglasak stavlja na sigurno hodanje i vožnju biciklom te na koristi koje oni imaju za naše zdravlje, okoliš i stanje na bankovnom računu! Aktivni oblici prijevoza, poput hodanja i vožnje biciklom ne proizvode emisije i čine naše srce i tijelo zdravima. Pridružujemo se aktivnostima s naglaskom na redefiniciju pojma mobilnosti kod osoba s invaliditetom:

> Osobna mobilnost OSI = preostali kapacitet + potporna tehnologija (štap, štake kolica, osobni automobil);
> Opća mobilnost OSI = osobna mobilnost + dostupnost usluga (prometnice, javni prijevoz, pristupačnost objektima davatelja usluga)

Prema zatečenoj situaciji na licu mjesta, Dom kulture Bjelovar nepristupačan je za osobe s invaliditetom a to znači da nema pristupne rampe niti WC za OSI; gledalište također nije prilagođeno!
Uoči konferencije, od zamjenice gradonačelnika dobili smo e-mail u kojemu se navodi da je 04.04.2019. potpisan ugovor za energetsku obnovu Doma kulture u Bjelovaru, u okviru koje će se na jugozapadnom pročelju izgraditi ulaz za invalide prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN078/2013). Predviđeno je betoniranje pristupne rampe u 2 traka, duljine 6,63 m, širine 2,92 m s odmorišnim podestom i nagibom od 5,5%.

image

U tom kontekstu pozdravljamo i podržavamo planirane aktivnosti Grada Bjelovara kako bi bjelovarski hram kulture postao pristupačan za osobe u kolicima i teže pokretne građane Bjelovara – povećat će im se OPĆA MOBILNOST!

Sudionici:
1. Članovi i zaposlenici Udruge
2. Predstavnici medija
3. Volonteri

Stranica 1 od 1 //