Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

DANI OTVORENIH VRATA UTIB-a

DANI OTVORENIH VRATA UTIB-a
Dana 26. svibnja 2017. godine, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je Dan otvorenih vrata prilikom kojeg su se građani mogli pobliže upoznati i informirati o aktivnostima udruge te projektima u provedbi.

DANI OTVORENIH VRATA UTIB-a
Ispred prostorija udruge, Gundulićeva 1, postavljen je informativni štand sa dostupnim brošurama i publikacijama financiranim iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom: „Osobni asistent – Bolji život osoba s invaliditetom“, „Lokalni volonterski centar UTIB“, „Kombi koji život znači“ sufinanciranim od Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku te mnogi drugi.

DANI OTVORENIH VRATA UTIB-a
Ovom prigodom građani su iskazali interes za aktivnosti, rezultate te ciljeve projekata udruge, kao i visok stupanj senzibiliteta prema osobama s invaliditetom čime udruga kontinuirano pridonosi provedbom i osnaživanjem projektnih prijedloga.Stranica 1 od 1 //