Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

ČLANOVI UTIB-A NA 23. SUSRETU OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE

ČLANOVI UTIB-A NA 23. SUSRETU OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE
HRVATSKE NA INVALIDSKOJ PLAŽI “KOSTANJ” U RIJECI

Na poziv Društva tjelesnih invalida grada Rijeke, članovi UTIB-a sudjelovali su na 23. susretu osoba s invaliditetom Republike Hrvatske, na Invalidskoj plaži “Kostanj” u Rijeci.

image
image

Susret je održan u subotu, 22.06.2019. godine s početkom u 11,00 sati prema programu:

• od 10 sati: okupljanje gostiju,
• pozdravne riječi domaćina: tajnica Marijana Kraljić i predsjednica Irene Ujčić-Rob,
• kulturno-umjetnički program,
• ručak,
• kupanje i povratak.

U Rijeku su išli: Petar i Branka Petričić, Vjekoslav i Ante Kozić, Marijana Grgić, Tatjana Margetić, Dragan Pavić, Đurđa Vučetić i vozač Dražen Horvat.

image

Stranica 1 od 1 //