Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU

Dana 25.11.2021. (četvrtak) u periodu od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je besplatna pravna pomoć Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pravna klinika Pravnog fakulteta iskazuje se praksom pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim osobama, te je tako i bjelovarska populacija koja živi s nekom vrstom invaliditeta mogla dobiti pouzdane odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju, a nema sumnje da ih ima i krucijalnih za život.

image

Osobe s invaliditetom se suočavaju s raznim preprekama, a malo ih u zdravijem dijelu javnosti pomišlja da im je otežan i pristup pravnoj pomoći, da se i ne spominju troškovi. Tako su sudionici mogli dobiti odgovore na pitanja o ostvarivanju prava na temelju članstva u invalidskim udrugama, saznali su koja sve prava imaju i kako će ih ostvariti na temelju invaliditeta, što sve stoji na raspolaganju od prava na ostvarenja s područja socijalne i zdravstvene skrbi, o pojedinostima sustava obrazovanja i mogućnostima ostvarivanja karijere u sustavu zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, kao i o pitanjima sustava mobilnosti i pravima koji su invalidima na raspolaganju.

Stranica 1 od 1 //