Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

AKTIVNOSTI UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

- NASTAVAK -

1. e-propusnice


Za radnike koji provode projektne aktivnosti UTIB-a, na portalu https://epropusnice.gov.hr/ izrađene su e-propusnice:

image
image

2. Dezinfekcija sale za sastanke UTIB-a – Škadra

U skladu s epidemiološkom situacijom poslovi UTIB-a se povećavaju te je za potrebe provedbe projektnih aktivnosti izvršena totalna dezinfekcija sale za sastanke: 

image

image image

image

Stranica 1 od 1 //