Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

8. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP

Zahtjevi i potrebe tržišta rada kao izazov za osobe s invaliditetom
Zadar, 10. i 11. svibnja 2012.

Organizatori Stručnog skupa:
- OSVIT - Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske;
- Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača Republike Austrije.

8. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP - Zahtjevi i potrebe tržišta rada kao izazov za osobe s invaliditetom

Pokrovitelji međunarodnog skupa:

 • ministar Mirando Mrsić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske;
 • ministar Rudolf Hundstorfer, Ministarstvo rada, socijalne skrbi i zaštite potrošača Republike Austrije.

8. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP - Zahtjevi i potrebe tržišta rada kao izazov za osobe s invaliditetom

Raspravljalo se o provedbi Nacionalne strategije u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom i Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

8. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP - Zahtjevi i potrebe tržišta rada kao izazov za osobe s invaliditetom

Data je inicijativa za razvoj sustava modela radnih centara i virtualnih radionica kao dijelova hrvatskog modela profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom jer se pokazao kao primjer dobre prakse.

Skupu je nazočio predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislav Novosel s osobnom asistenticom.


KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi:

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Dana 08.05.2012. godine u Rovišću, Društveni dom, velika sala u prizemlju, održano je predavanje, kao 1. točka dnevnoga reda sjednice Općinskoga vijeća Općine Rovišće.
Cilj predavanja je informiranje vijećnika o pravima osoba s invaliditetom na neovisno življenje u zajednici i praktičnoj implementaciji smjernica koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Predavanje-radionica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Predavanje-radionica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Predavanje-radionica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Teme:

 1. Uvod u provedbu projekta; Potreba zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije te povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici. - gosp. Tomislav Novosel, prof.
 2. Ciljevi:
  • smanjenje predrasuda i razvoj svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, a posebno osoba s tjelesnim invaliditetom, kako bi potaknuli ostvarivanje njihovog aktivnijeg uključivanja u svakodnevni život i rad, zajedno s drugim sugrađanima;
  • veća sredstva u lokalnim proračunima za ovu namjenu;
  • povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom;
  • povećanje broja asistenata u nastavi za učenike s invaliditetom;
  • povećanje broja pomoćnika u kući i osobnih asistenata;
  • povećanje broja dnevnih boravaka pri mjesnim odborima;
  • smanjenje broja barijera u smislu povećanja pristupačnosti. - gosp. Tomislav Novosel, prof.
 3. Konvencija UN i provedba u jedinicama lokalne uprave i samouprave – gosp. Tomislav Novosel, prof.
 4. Primjena Konvencije UN u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji (područje Općine Rovišće); Analiza članaka u kojima se prepoznaju aktivnosti Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te njenih partnera (djeca s teškoćama u razvoju, obrazovanje, pristupačnost, jednakost pred Zakonom, pristup pravosuđu, neovisno življenje i uključenost u zajednicu, primjereni životni standard i socijalna zaštita, sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama, osposobljavanje i rehabilitacija, rad i zapošljavanje sudjelovanje u političkom i javnom životu, sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu). – gđica Nikolina Posuda, vrt.
 5. Prijedlog zaključka:
  • Da se do 30.06.2012. donese Strategija Općine Rovišće o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2011. do 2016. godine;
  • Da u izradi Strategije Općine Rovišće sudjeluju i osobe s invaliditetom;
  • Da se nakon polugodišnjega obračuna potrošnje proračunskih sredstava napravi rebalans proračuna i osiguraju sredstva za realizaciju do kraja 2012. godine;
  • Da se, u skladu sa Strategijom planiraju potrebna proračunska sredstva – gosp. Tomislav Novosel, prof.

Predavanje-radionica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Sudionici:

 • načelnik,
 • vijećnici Općinskoga vijeća (15),
 • predstavnici OSI,

„ZLATNA“ MARTINA

Martina Crkvenac, članica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, iz Male Trnovitice, sa svojih 12 godina i dalje niže uspjehe u plivačkim natjecanjima za osobe s invaliditetom.

Martina Crkvenac

28.-29.04.2012. godine u Splitu sudjelovala je na Otvorenom državnom i međunarodnom prvenstvu u plivanju za osobe s invaliditetom te osvojila ukupno 8 zlatnih i 9 srebrenih odličja na 50 i 100 m prsno, leđno i slobodno kraul kao juniorka u seniorskoj konkurenciji.
Na natjecanju je nastupilo oko 100 plivača iz Meksika, Slovačke, Mađarske, Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske.

Martina Crkvenac

Na treninge, ali i terapije zbog 80-postotnog tjelesnog oštećenja, Martina Crkvenac do Daruvara putuje 80 kilometara tri puta tjedno, tijekom ljeta svakodnevno.
U ime svih članova naše udruge čestitamo na postignutim rezultatima, najprije Martini a onda roditeljima i svima koji su doprinijeli ovom veličanstvenom rezultatu.
Kao udruga pripomoći ćemo Martinin rad i sportske aktivnosti.


OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Dana 26.04.2012. godine u Bjelovaru, E. Kvaternika 1, Gradski muzej Bjelovar, pod pokroviteljstvom Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, održan je okrugli stol pod nazivom EDUCIRANI - INTEGRIRANI.

Cilj predavanja bio je senzibilizirati javnost te povećati suradnju između nadležnih državnih i lokalnih uprava, institucija, obrazovnih ustanova te civilnog sektora.

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Teme:
1. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – gđa Mira Pekač Knežević, zamjenica pravobraniteljice (Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom)
2. Učenici s teškoćama u srednjoj školi: stanje u školama danas – gđa Irena Simić, prof. (Turističko - ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar)
3. Rad s učenicima u posebnim razrednim odjelima – gđa Dušanka Karlo, dipl.ing. (Turističko - ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar)
4. Djelovanje Udruge tjelesnih invalida grada Bjelovara – gosp. Tomislav Novosel, prof. i gđica Nikolina Posuda, vrt. (Udruga tjelesnih invalida Bjelovar)
5. Zaštitna radionica pri Srednjoj strukovnoj školi Varaždin – gosp. Dražen Košćak, prof. (Srednja strukovna škola Varaždin)

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Sudionici:
- zamjenica gradonačelnika,
- predstavnici institucija lokalne zajednice,
- predstavnici OSI,
- sredstva javnoga priopćavanja.

Dana 27.04.2012. godine u Bjelovaru, Poljana dr. F. Tuđmana 10, školska dvorana srednjih škola, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Bjelovarsko - bilogorske županije, održana je XI. državna smotra radova učenika s teškoćama u razvoju. Škola domaćin bila je Turističko - ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar.

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Cilj smotre bio je pokazati primjere dobre prakse iz strukovnih škola i centara za odgoj i obrazovanje, razmijeniti iskustva te uvidjeti različite načine rada s ovom populacijom mladih. Neophodno je sustavno stvarati pozitivno ozračje kako bi se učenike s teškoćama u razvoju uključilo u primjerene srednje škole, a kasnije i na tržište rada.

Tema:
- prezentacije radova i projekata učenika s teškoćama u razvoju

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Sudionici:
- učenici i njihovi mentori iz svih regija Hrvatske (84 učenika i 52 mentora iz 26 strukovnih škola),
- pravobraniteljica za OSI,
- gradonačelnik,
- pročelnici upravnih odjela grada i županije,
- stručni suradnici škola,
- predstavnici OSI,
- sredstva javnoga priopćavanja.

OKRUGLI STOL „EDUCIRANI – INTEGRIRANI“ I SMOTRA RADOVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Dana 25.04.2012. godine u Čazmi, Trg Čazmanskog Kaptola 13, održano je, u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi predavanje pod nazivom „Konvencija – Edukacija – Lokalna samouprava“.

Predavanje pod nazivom „Konvencija – Edukacija – Lokalna samouprava“

Cilj predavanja je informiranje vijećnika o pravima osoba s invaliditetom na neovisno življenje u zajednici i praktičnoj implementaciji smjernica koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Predavanje pod nazivom „Konvencija – Edukacija – Lokalna samouprava“

Teme:

 1. Uvod u provedbu projekta i ciljevi; Potreba zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije te povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici. - gosp. Tomislav Novosel, prof.
 2. Konvencija UN i provedba u jedinicama lokalne uprave i samouprave – gosp. Tomislav Novosel, prof.
 3. Primjena Konvencije UN u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji (područje grada Čazme); Analiza članaka u kojima se prepoznaju aktivnosti Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te njenih partnera (djeca s teškoćama u razvoju, obrazovanje, pristupačnost, jednakost pred Zakonom, pristup pravosuđu, neovisno življenje i uključenost u zajednicu, primjereni životni standard i socijalna zaštita, sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama, osposobljavanje i rehabilitacija, rad i zapošljavanje sudjelovanje u političkom i javnom životu, sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu). – gđica Nikolina Posuda, vrt.

Predavanje pod nazivom „Konvencija – Edukacija – Lokalna samouprava“

Sudionici:

 • članovi Gradskog vijeća (13),
 • pročelnici upravnih odjela,
 • predstavnici OSI,
 • sredstva javnoga priopćavanja.KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi:

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Dana 16.04.2012. godine u Bjelovaru, E. Kvaternika 2, velika vijećnica Grada Bjelovara, I. kat, održano je predavanje, kao 2. točka dnevnoga reda Tematske sjednice Grada Bjelovara.

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Cilj predavanja je informiranje vijećnika o pravima osoba s invaliditetom na neovisno življenje u zajednici i praktičnoj implementaciji smjernica koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Teme:

 1. Uvod u provedbu projekta; Potreba zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije te povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici. - gosp. Tomislav Novosel, prof.
 2. Ciljevi:
  • smanjenje predrasuda i razvoj svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, a posebno osoba s tjelesnim invaliditetom, kako bi potaknuli ostvarivanje njihovog aktivnijeg uključivanja u svakodnevni život i rad, zajedno s drugim sugrađanima;
  • veća sredstva u lokalnim proračunima za ovu namjenu;
  • povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom;
  • povećanje broja asistenata u nastavi za učenike s invaliditetom;
  • povećanje broja pomoćnika u kući i osobnih asistenata;
  • povećanje broja dnevnih boravaka pri mjesnim odborima;
  • smanjenje broja barijera u smislu povećanja pristupačnosti. - gosp. Tomislav Novosel, prof.
 3. Konvencija UN i provedba u jedinicama lokalne uprave i samouprave – gosp. Tomislav Novosel, prof.
 4. Primjena Konvencije UN u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji; Analiza članaka u kojima se prepoznaju aktivnosti Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te njenih partnera (djeca s teškoćama u razvoju, obrazovanje, pristupačnost, jednakost pred Zakonom, pristup pravosuđu, neovisno življenje i uključenost u zajednicu, primjereni životni standard i socijalna zaštita, sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama, osposobljavanje i rehabilitacija, rad i zapošljavanje sudjelovanje u političkom i javnom životu, sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu). – gđica Nikolina Posuda, vrt.
 5. Prijedlog zaključaka:
  • Da se, u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2016. godine i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, do 30.06.2012. donese Strategija Grada Bjelovara o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2011. do 2016. godine;
  • Da u izradi Strategije sudjeluju i osobe s invaliditetom;
  • Da se, u skladu s prioritetnim područjima i planiranim rokovima realizacije Strategije u drugom polugodištu, nakon polugodišnjega obračuna potrošnje proračunskih sredstava napravi rebalans proračuna i osiguraju sredstva za realizaciju do kraja 2012. godine;
  • Da se, u skladu sa Strategijom planiraju potrebna proračunska sredstva te da se vrši redovito praćenje i izvještavanje ove Skupštine o realizaciji;

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Sudionici:

 • gradonačelnik,
 • zamjenici gradonačelnika,
 • vijećnici Gradske skupštine (30),
 • pročelnici upravnih odjela,
 • predstavnici OSI,
 • sredstva javnoga priopćavanja.

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

EDUKACIJOM MLADIH DO OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

U ponedjeljak, 16.04.2012. godine, u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, gosp. Zorislav Bobuš i predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske, gđa Marica Mirić, održali su edukaciju - radionice „Edukacijom mladih do ostvarivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

EDUKACIJOM MLADIH DO OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Prva radionica o ljudskim pravima osoba s invaliditetom zagarantiranim Konvencijom UN-a, o vrstama invaliditeta i načinu pomaganja osobama s invaliditetom te o mobilnosti, provedena je u Medicinskoj školi Bjelovar u trajanju od dva školska sata.

Sudionici radionice:

 • učenici trećih razreda srednje medicinske škole
 • članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Druga radionica o ljudskim pravima osoba s invaliditetom zagarantiranim Konvencijom UN-a, o vrstama invaliditeta i načinu pomaganja osobama s invaliditetom te o mobilnosti, provedena je u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar u trajanju od dva školska sata.

EDUKACIJOM MLADIH DO OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Sudionici radionice:

 • učenici trećih razreda srednje ekonomske škole
 • članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Edukacija je provedena s ciljem poticanja tolerancije, poštivanja i prihvaćanja svih različitosti, odnosno poticanja senzibiliziranja mladih za poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, unaprjeđivanja njihova znanja o ljudskim pravima te uključivanje istih u volonterski rad u udrugama osoba s invaliditetom. 


USUSRET EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU

NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA
U Zadru, IMPACT centar, 12. i 13. travnja 2012. godine, u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i IMPACTA - Europskoga centra za međusektorsku suradnju te u suradnji s European Citizen Action Service - ECAS iz Bruxellesa, Uredom za udruge, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i UNDP Uredom u Hrvatskoj, organizirana je Konferencija „Ususret europskom socijalnom fondu – novi izazovi i mogućnosti za organizacije civilnoga društva.“

USUSRET EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU, NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA

Cilj Konferencije bio je predstaviti Europski socijalni fond (ESF) kao jedan od strukturnih fondova, koji će Republici Hrvatskoj biti otvoren nakon punopravnog članstva u Europskoj Uniji od 2013. godine, a koji će biti jedan od najvećih europskih izvora financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

USUSRET EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU, NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA

Sudionici su imali mogućnost upoznati se sa zahtjevima ESF-a te primjerima dobre prakse organizacija civilnoga društva iz zemalja članica Europske Unije (Slovenija, Poljska, Velika Britanija i Latvija).
Konferencija je ujedno bila i prilika za učenje od iskusnijih kolega i kolegica.
Također, na Konferenciji je predstavljena i Strategija Europa 2020. te mogućnosti ESF-a u kontekstu nove EU financijske perspektive od 2014. do 2020. godine.

USUSRET EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU, NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA

Sudionici

 • predstavnici udruga koje su bile korisnice financijske podrške za provedbu svojih projekata iz predpristupnih fondova Europske Unije,
 • predstavnici udruga koje su imale iskustvo s prijavom na EU natječaje, ali nisu ostvarile financijsku podršku,
 • predstavnici udruga bez iskustva s prijavama na EU natječaje, ali s iskustvom korištenja sredstava iz javnih izvora Republike Hrvatske (tijela državne uprave, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i jedinice lokalne i područne/ regionalne samouprave).

USUSRET EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU, NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA
Konferenciji su nazočili i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i suradnica za projektne aktivnosti udruge, gđica Nikolina Posuda, vrt.

EDUKACIJA POMOĆNICA U NASTAVI

Održana je u petak, 06. travnja 2012. godine, u Bjelovaru, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Masarykova 8.

Osnovnu edukaciju o posebnostima rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama provele su članice Mobilnoga stručnog tima - eminentne stručnjakinje iz područja bihevioralnih znanosti. Mobilni stručni tim osposobljen je za rad s djecom s posebnim potrebama, i pruža organizacijsku, stručnu i kontinuiranu podršku učiteljima, roditeljima, djeci s posebnim potrebama te njihovim vršnjacima u provedbi edukacijskog uključivanja.

Edukacija je trajala 4 sata, a obrađene su sljedeće teme:

1) Bio-psiho-socijalne karakteristike djece s teškoćama u razvoju; Romana Misir, prof. defektologije

EDUKACIJA POMOĆNICA U NASTAVI

2) Uloga, zadaci i sustavi podrške radu pomoćnika u nastavi; Nikolina Posuda, viši radni terapeut

EDUKACIJA POMOĆNICA U NASTAVI

3) Osnove razvojne psihologije; Ines Mihajlović, prof. psihologije

4) Osnovne vještine komuniciranja; Mirjana Skukan, prof. psihologije


Uvođenje socijalne usluge „POMOĆNIK U KUĆI“

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM
Uvođenje socijalne usluge „POMOĆNIK U KUĆI“

Dana 04.04.2012. godine u 10,00 sati - Velika gradska vijećnica, Bjelovar, Trg E. Kvaternika održana je edukacija kandidata za pomoćnike u kući. Edukacija je provedena u okviru provedbe druge godine trogodišnjega programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te početka javnih radova.

Opći cilj: Razvoj prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u lokalnim zajednicama u kojima potencijalni korisnici žive, u kojima te usluge nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika;

Specifični cilj: Za osobe s najtežim stupnjem tjelesnoga invaliditeta osigurati primjerenu pomoć i njegu u kući uz istovremeno educiranje njih i njihovih obitelji za samostalno kretanje u zajednicama u kojima žive.

Rukovođenje prema “Općim standardima kvalitete socijalnih usluga” koje je objavilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji s Europskom komisijom 2007.godine.

Teme:
   1. Grad Bjelovar kao partner i poslodavac
          Miroslav Šmit, stručni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Bjelovara

   2. Profil korisnika pomoćnika u kući
          T. Novosel, prof., predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

   3. Cilj uvođenja pomoćnika u kući
          Nikolina Posuda, vrt., stručna suradnica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

   4. Opseg i sadržaj usluge, vrednovanje i dokumentacija
          Nada Bilek, med. sestra, stručna suradnica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Uvodenje socijalne usluge.jpg

Pomoć u kući preko javnih radova na užem području grada Bjelovara provodi se treću godinu.

S ciljem što kvalitetnijeg pružanja ove socijalne usluge, prvi puta je u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, prije početka javnih radova provedena edukacija POMOĆNIKA U KUĆI.

Buduće pomoćnice su kroz edukaciju upoznate s profilom korisnika, ciljem uvođenja ovakvog vida socijalne usluge za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta te stare i nemoćne osobe, opisom i sadržajem poslova koji ih očekuje na terenu kao i načinom vrednovanja usluga, vođenjem potrebne dokumentacije, kontrolom izvršenosti usluga te etičkim kodeksom korisnika i pomoćnika u kući.

Holistički (sveobuhvatano) se pristupa svakom korisniku usluga, prema njegovom zdravstvenom i socijalnom statusu, prema interesima, sklonostima, postojećim potrebama korisnika i sredine i okolnostima u kojima živi.

Pomocnik u kuci

Potpisani su Ugovori o radu na tri mjeseca. Za Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar, preko javnih radova
pomoć u kući dobilo je 29 naših članova, a zaposlilo se 17 pomoćnica.

Sudionici:

 • Kandidati za pomoćnike u kući,
 • Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,
 • Predstavnici Grada Bjelovara,
 • Predstavnici Gradskoga društva Crvenoga križa Bjelovar,
 • Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • Zavod za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 • Predstavnici Grada Bjelovara


USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

Dana 02.04.2012. godine, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je jednodnevni izlet za djecu s tjelesnim invaliditetom, uz pratnju njihovih roditelja te djelatnica Udruge, u Europsko selo roda – Čigoć.

Na putovanje prema Čigoću krenuli smo iz smjera Bjelovara našim kombi vozilom te kombi vozilom koje nam je na korištenje ustupio Grad Bjelovar.

Po dolasku u Informativni centar u Čigoću, ljubazno nas je dočekao stručni edukator koji nam je održao kratko predavanje o rodama, omogućio nam promatranje roda dalekozorom te razgledavanje okućnice, tradicionalne stolarske radionice i suvenirnice.

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

Nakon upoznavanja europskoga sela roda, posjetili smo retenciju Lonjskog polja u selu Mužilovčici, gdje nas je stručni vodič upoznao s bogatstvom flore i faune Parka prirode te nam omogućio promatranje i fotografiranje pašnjaka s krdima konja i svinja.

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

Lonjsko polje oduševilo nas je netaknutom prirodom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a ostavlja dojam kao da ste zalutali na neko posebno mjesto koje nema veze sa sadašnjim vremenom.
Završivši s obilaskom retencije Lonjskoga polja, uputili smo se ka seoskom imanju obitelji Rastovac gdje nas je čekao ručak uz srdačnu dobrodošlicu.

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

Nakon ručka u domaćem posavskom stilu i ugodnog druženja, otišli smo do rijeke Save gdje nas je skeler prevezao rijekom te nas na trenutak vratio u prošla vremena.

Naše današnje putovanje ovjekovječili smo prekrasnim fotografijama iz tog bajkovitog dijela Posavine te se vraćamo u svakodnevicu zadovoljni i prepuni lijepih dojmova.

USKRŠNJI IZLET U LONJSKO POLJE

INFO DANI 2012.

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

U Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 27. i 28. ožujka 2012. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te suradnje s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora, organizirani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

Cilj Info dana bio je predstaviti zainteresiranim udrugama natječaje koje će ministarstva, vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2012. godini za financiranje programa i projekata udruga, i to prema područjima (temama) financiranja.

Područja koja se tiču rada naše Udruge, a čiji su natječaji predstavljeni su:

- Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i pomoć starijim osobama te projekti namijenjeni braniteljskoj populaciji
- Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2012.
- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

Info danima su nazočili i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i suradnica za projektne aktivnosti udruge, gđica Nikolina Posuda, vrt.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Redovna godišnja skupština Udruge tjelesnih invalida Bjelovar održana je u prostorijama Hotela Central, u petak, 23.03.2012. godine s početkom u 16,00 sati.
Na skupštini je sudjelovalo 92 osobe; od toga 86 članova udruge s pravom glasa.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Rad skupštine odvijao se prema slijedećemu dnevnom redu:
1. Otvaranje Skupštine:
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika;
4. Izvješće o radu u 2011. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora;
6. Prijedlog Programa rada za 2012. godinu;
7. Prijedlog financijskoga plana za 2012. godinu;
8. Izvješće stegovne komisije;
9. Razno.

Nakon otvaranja skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, podneseno je izvješće o radu i izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju udruge u 2011. godini. Većinom glasova podnesena izvješća su prihvaćena.

Predloženi program rada i financijski plan za 2012. godinu većinom glasova su usvojeni.

Pod točkom 8. Izvješće stegovne komisije, zbog bolesti predsjednika gosp. Vladimira Benčaka, izvješće nije podneseno. Informaciju Općinskoga državnog odvjetništavo o odbacivanju bilo kakove sumnje na rad predsjednika Udruge ili njenih upravnih tijela, pročitao je gosp. T. Novosel.

Pod točkom 9. Razno, umjesto preminuloga Stanka Dostala, većinom glasova za novu članicu Stegovne komisije izabrana je Marta Kuzminović.
Skupština je završila s radom u 18,30 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

OSNOVNE ZNAČAJKE STRATEŠKOG PLANIRANJA

29.i 30.03.2012. godine u Daruvaru održana je radionica “Osnovne značajke strateškog planiranja“. Domaćin radionice bila je Udruga osoba s invaliditetom Daruvar. Predavanja je održala Andreja Tonč, iz agencije ADD tim d.o.o. iz Zagreba.

stratesko_planiranje.jpg

Na radionici je predstavljeno strateško planiranje, kome je namijenjeno, zašto planiramo, koje su moguće prepreke u procesu strateškog planiranja, razlika između strateškog planiranja i operativnog planiranja, koji su koraci u strateškom planiranju, razlika između vizije i misije. Sve korake procesa, na vrlo zanimljivim i primjerenim zadacima sudionici su radili u skupinama.

stratesko_planiranje_2.jpg

Na radionici su, kao predstavnici naše udruge sudjelovali Mladen Rajković, Ines Seleš, Berislav Urbanek, Antun Majurec i Štefica Diebalo.


5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

U Bjelovaru, 28. ožujka 2012. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Bjelovar održan je okrugli stol na temu “Pokrenimo akciju za posao“ u sklopu 5. Sajma poslova Bjelovarsko – bilogorske županije na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Tematska predavanja održali su:

  - Mihaela Dubravac Šigir, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, načelnica odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje fondovima EU
  - Teo Petričević, izvršni direktor ACT-a Čakovec, dobitnik prve nagrade za socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj u siječnju 2012.g.
  - Lejla Šehić Rekić, predsjednica Volonterskog centra Osijek, nositeljica projekta “Jednake mogućnosti: Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti“ koji je financirala Europska unija
  - Ruža Hrga, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Bjelovar, interpretator Nacionalnog plana poticanja zapošljavanja za 2011./2012.g.

5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Našu udrugu zastupali su Monika Polančec, Ines Seleš i Berislav Urbanek.

Kroz Sajmove poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje ostvaruje direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.


Stranica 25 od 31 //« First  <  23 24 25 26 27 >  Last »