Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Rezultati akcije

Rezultati akcije

REZULTAT AKCIJE PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA NABAVKU TARTA EMYS LEĐNI NASLON, 4 REBRA, L. CONTOUR, S NOSAČEM ZA SKLOPIVA KOLICA

Dopis s molbom za financijsku potporu – donaciju sredstava za nabavku Tarta EMYS leđni naslon, 4 rebra, L. Contour, s nosačem za sklopiva kolica za člana Mladena Rajkovića poslali smo javnim poduzećima, osiguravajućim društvima, bankama i privatnom sektoru – ukupno 40 subjekata.

Molbi za donaciju odazvali su se:
Rbr.Naziv donatoraDatum uplateLogo – link na web stranicu
1.Termoplin PIM d.o.o.19.10.2018.Termoplin PIM d.o.o.
2.Grad Garešnica 25.10.2018.Grad Garešnica
3.Općina Ivanska 08.11.2018.Općina Ivanska
4.Vidik d.o.o. 28.02.2019.Vidik d.o.o.
5.Općina Berek 08.03.2019.Općina Berek
6.Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 30.04.2019.Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Ukupno: 4.800,00 knFizičke osobe – pojedinci:

Rbr.Ime i prezimeDatum uplate
1.Danijela Kovačec30.10.2018.
2.Tomislav Novosel20.11.2018.

Ukupno: 350,00 kn
Sveukupno: 5.150,00 kn

Cijena leđnog naslona: 8.070,00 kn
Potrebno: 2.920,00 kn > ovaj iznos osigurao je član UTIB-a i korisnik donacije Mladen Rajković.

Akcija je završena. Hvala donatorima na pomoći!