Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Slike koje će biti ponuđene na aukciji

Slike koje će biti ponuđene na aukciji


R. broj Naziv Tehnika Autor Dimenzije
1. „Paviljon i katedrala“ Ulje na platnu Dejana Šimunović 60 x 50
2. „Cvijeće i voće“ Ulje na platnu Slavica Rukavina 60 x 50
3. „Uvala“ Ulje na platnu Cecilija Markovinović 60 x 50
4. „Proljeće“ Ulje na platnu Ivanka Farkaš 60 x 50
5. „Zaboravljene“ Ulje na platnu Cecilija Markovinović 60 x 50
6. „Cvijeće u vazi“ Ulje na platnu Nada Markov 70 x 50
7. „Put“ Ulje na platnu Ljubica Petrinić 70 x 50
8. „Moja Lika“ Ulje na platnu Mira Panjković 60 x 50
9. „Bjelovarski park“ Ulje na platnu Darko Domitrović 60 x 40
10. „Žuto polje“ Ulje na platnu Zlatko Sabolović 60 x 50
11. „Pogled“ Ulje na platnu Zdenka Zvonarek 60 x 50
12. „Jezero“ Ulje na platnu Zdenko Franekić 60 x 50
13. „Kroz šumu“ Ulje na platnu Miroslava Koprek 60 x 50
14. „Ribič“ Ulje na platnu Miroslava Koprek 70 x 50
15. „Cvijeće u vazi“ Ulje na platnu Nepoznati autor 50 x 40

Aukcija - slika 1
Aukcija - slika 2
Aukcija - slika 3
Aukcija - slika 4
Aukcija - slika 5
Aukcija - slika 6
Aukcija - slika 7
Aukcija - slika 8
Aukcija - slika 9
Aukcija - slika 10
Aukcija - slika 11
Aukcija - slika 12
Aukcija - slika 13
Aukcija - slika 14
Aukcija - slika 15