Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

325. OBAVIJEST

101. OBAVIJEST

Bjelovar, 08.12.2010.

TERAPIJSKO JAHANJE
REHABILITACIJA DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

U okviru programa, kojega financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) a provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, 14.12.2010. godine organizirana je radionica i predavanje:

1. Prezentacija programa terapijskog jahanja – Mirjana Bertić;
2. Predstavljanje DVD-a: prikaz sportskog jahanja – Senka Budimir.

Sudionici:
- Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
- Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

TERAPIJSKO JAHANJE - REHABILITACIJA DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

TERAPIJSKO JAHANJE - REHABILITACIJA DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

TERAPIJSKO JAHANJE - REHABILITACIJA DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

TERAPIJSKO JAHANJE - REHABILITACIJA DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Dodatne informacije i DVD možete dobiti u Udruzi.

Zainteresirani za terapijsko jahanje mogu se javiti u Konjički klub Bjelovar, Gornje Plavnice bb:

Trenerica Senka Budimir, 091/251-2274, senkabudimir@gmail.com svakoga dana osim nedjelje, od 14,30 do 17,00 sati.


100. OBAVIJEST

Bjelovar, 18.11.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 28.12.2010. godine (utorak) organizira

Svečani ispraćaj Stare godine

Vrijeme: 28.12.2010. godine;
Mjesto: Hotel Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar;

Cijena za članove:  40,00 kuna;
Cijena za pratnju:  80,00 kuna;

Raspored:
1. Okupljanje sudionika od 16,00 – 16,30 sati;
2. Večera u 17,00 sati;
3. Zabava uz glazbeni sastav, druženje i ples.

Uplate se primaju do 20.12.2010. godine svaki radni dan u prostorijama udruge.

...dobro smo se zabavili…

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.Ispraćaj stare godine 28.12.2010.Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

...otplesali ples srca i podijelili nagrade pobjednicima!

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

...i Davor je proslavio rođendan!

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.

Ispraćaj stare godine 28.12.2010.


99. OBAVIJEST

Bjelovar. 05.11.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 20.11.2010. godine (subota) organizira izlet u

Toplice Sveti Martin na Muri

Polazak autobusa: u 7,00 sati ispred Sokolane
Povratak: prema dogovoru
Cijena puta: troškove prijevoza snosi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Cijena ulaznice: 40,00 kuna
Cijena večere u restoranu “K Jeleni”: 60,00 kuna

Ulaznice i večera se plaćaju na licu mjesta.98. OBAVIJEST

Bjelovar, 11.10.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 23.10.2010. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa: u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza: 30,00 kuna (plaćanje u udruzi)

Ulaznica za bazen: 31,00 kuna (plaćanje na licu mjesta)

Povratak: prema dogovoru

Uplate se vrše u prostorijama Udruge, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati ili do popune mjesta.

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.


97. OBAVIJEST

Bjelovar, 24.09.2010.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizira 07.10.2010. godine (četvrtak) prigodno druženje svojih članova pod nazivom

Obilježavanje Međunarodnoga dana starijih osoba

Vrijeme: 07.10.2010. godine
Mjesto:  Hotel Central
V. Lisinskog 2, Bjelovar;
Cijena za članove:  40,00 kuna;
Cijena za pratnju:  80,00 kuna;

Raspored:

  • 1. Okupljanje sudionika od 15,30 sati;
  • 2. 16,00 sati - Predavanje u okviru programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi «Doprinos u izgradnji suvremenoga društva i potrebe»;
  • 3. Pozdravna riječ domaćina i gostiju;
  • 4. Večera u 18,00 sati;
  • 5. Zabava uz glazbeni sastav, druženje i ples.

Druženje će se odvijati u novoizgrađenoj sali hotela, potpuno prilagođenoj osobama s invaliditetom, koja ima pristupnu rampu i WC za osobe s invaliditetom.

Uplate se vrše do 04.10.2010.godine u prostorijama Udruge svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati.

Obilježavanje Međunarodnoga dana starijih osoba

Obilježavanje Međunarodnoga dana starijih osoba

96. OBAVIJEST

Bjelovar, 01.09.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 11.09.2010. godine (subota) organizira izlet u

Toplice Lešće

Polazak autobusa: u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza: 40,00 kuna

Cijena ulaznica: 15,00 kuna
(plaćanje na licu mjesta)

Povratak: prema dogovoru


95. OBAVIJEST

TRAŽE SE POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETTOM


Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u okviru projekta „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditettom“, odobrenog od Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS), hitno traži osobe (muško/žensko) za poslove pomoćnika u nastavi.
Pomoćnik u nastavi može biti nezaposlena osoba s tim da je završila srednju školu društvenoga smjera (gimnazija, ekonomska), VŠS ili apsolvent, osnovna informatička pismenost (ECDL) i da ima položen vozački ispit «B» kategorije. Prije početka rada obvezna je primjerena edukacija.

Zadaće pomoćnika u nastavi:
1.Neposredna podrška učenicima s tjelesnim invaliditetom i njihovim roditeljima:
- Uključivanje u razredni kolektiv,
- Savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja,
2.Pomoć učiteljima u
- Kreiranju nastavnih ciljeva,
- Razradi IOOP-a,
- Realizaciji planiranoga.

Mjesta rada pomoćnika u nastavi su grad Bjelovar i Bjelovarsko bilogorska županija.

Potencijalni kandidat dužan je ispuniti upitnik i udruzi dostaviti:
1. Svjedodžbu o završenom školovanju,
2. Liječničku potvrdu - izdaje liječnik opće prakse da ste sposobni za rad,
3. Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak - podiže se u sudu,
4. Potvrdu da osobi nije oduzeta radna sposobnost - predstavlja kopija radne knjižice; za studente kopija indeksa,
5. Potvrda da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost jest izvod iz matične knjige rođenih koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

Posao se sklapa preko ugovora o djelu, cijena neto sata je 25,00 kuna s plaćenim porezom, prirezom i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ispunjeni upitnik možete predati osobno u udruzi, faxom ili na E-mail utib@utib.hr.
Upitnici se primaju do popunjenja radnih mjesta.
Obrazac upitnika možete skinuti OVDJE.


IZVRŠNI DIREKTOR PROJEKTA
Tomislav Novosel, prof., v.r.


94. OBAVIJEST

Novi zakonski uvjeti za besplatno korištenje autocesta osoba s utvrđenim tjelesnim oštećenjem

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 73/2010, od 14.06.2010. godine) koji je stupio na snagu 22. lipnja 2010. godine, izmijenjeni su uvjeti za stjecanje i korištenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine

Prema izmijenjenom članku 63.a Zakona o javnim cestama, plaćanja cestarine oslobođene su samo osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80%
ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Danom stupanja na snagu Zakona prestala je važiti smart kartica za besplatno korištenje autocesta.

Hrvatske autoceste su od 29. lipnja 2010. godine počele produžavati važenje Smart kartica za besplatno korištenje autocesta.

Za produženje važenja SMART kartice za daljnje besplatno korištenje autocesta osim novih zakonski propisanih uvjeta potrebne su slijedeće isprave: 
- original rješenje o invalidnosti ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnika – u kojem je vidljiv postotak invalidnosti donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka
- fotokopiju knjižice vozila
- fotokopiju prometne dozvole
- fotokopiju osobne iskaznice

Ukoliko iz predmetnog rješenja nije razvidno odnosno ne može se utvrditi da li postojeće tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 80% ili više postotaka, upućujemo Vas da nam dostavite u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane javnog bilježnika:
- Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnog područnog ureda iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta
odnosno za HRVI
- Nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugih mjerodavnih propisa iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta. 

Za izdavanje nove smart kartice uz navedene isprave potrebno je dostaviti i fotografiju dimenzije 2,5 x 3 cm. Navedene isprave možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Hrvatske autoceste, Jadranska avenija 6, 10 250 Lučko. Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.  Dodatne informacije možete zatražiti i na brojevima telefona: 01-6504 812, 01-6504 813 i 08000422.

GORE NAVEDENI PODACI NALAZE SE I NA WEB STRANICAMA HAC-a.


93. OBAVIJEST

DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE
Maksimijanova 23, 52100 Pula
http://www.ddi.hr
Tel-fax; 052 665222, 217242 mob; 091 665 22 22

PREDMET: OBAVIJEST – PONUDA

Društvo distrofičara Istre je donijelo odluku o prodaji dosadašnjih službenih vozila DruštvaFORD kombi i KIA karavan;

1.  FORD KOMBI
Ford Tranzit 2,5 turbo diesel, godište 1995., registriran do mjeseca studenog, kombi vozilo može služiti kao klasično putničko vozilo, ali je putem ugrađene rampe preuređeno i za prijevoz osoba u invalidskim kolicima (sa vodilicama i pojasevima) ili krevetu. 
Cijena kombi vozila iznosi 45.000,00 kuna uz mogućnost dogovornog načina plaćanja cijene vozila.

2.  KIA KARAVAN
Kia Pride 1,3, godište 1999., registrirana do konca mjeseca ožujka 2011. godine. Kia ima mnogo potrebite opreme od klime, centralnog, električnih podizača, servo volana, podešavanje svjetala na struju, podešavanje antene na struju i slično. U vozilu su ukoliko netko potrebuje ugrađene i lako ‘skidljive’ komande za ručno upravljanje vozilom
(za osobe u invalidskim kolicima).
Cijena Kia karavan vozila iznosi 17.500,00 kuna uz mogućnost dogovornog načina plaćanja cijene vozila.

Za sve zainteresirane, ali i za ostale informacije, direktni telefonski kontakt: Davor Komar, predsjednik Društva - 091 665 22 22.


92. OBAVIJEST

Bjelovar, 01.07.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 17.07.2010. godine (subota) organizira izlet u

Malinsku (otok Krk)

Polazak autobusa: u 4,30 sati ispred Sokolane
Povratak: prema dogovoru
Cijena puta: 50,00 kuna


Na put je potrebno ponijeti uplatnicu za izlet.
Uplata se vrši u prostorijama Udruge do popune mjesta.


91. OBAVIJEST

Bjelovar, 29.06.2010.

OSOBNI ASISTENTI

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u okviru projekta Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, hitno traži osobe (muško/žensko) za posao osobnoga asistenta.

Osobni asistent dužan je za korisnika obavljati slijedeće grupe poslova:
- pomoć pri osobnoj higijeni korisnika;
- pomoć pri održavanju higijene stambenog prostora korisnika;
- pomoć u kućanskim poslovima;
- pomoć u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika;
- pratnja i pomoć u socijalnim aktivnostima korisnika.

Osobni asistent može biti nezaposlena osoba s tim da je završila osnovnu školu i tečaj za njegovatelja, ili srednju školu, te da ima položen vozački ispit «B» kategorije.

Potencijalni kandidat je dužan udruzi dostaviti:
- Liječničku potvrdu (sposobnost za rad) - izdaje liječnik opće prakse;
- Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak - podiže se u sudu;
- Potvrdu da osobi nije oduzeta radna sposobnost - predstavlja kopija radne knjižice;
- Potvrda da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost - izvod iz matične knjige rođenih koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Posao se sklapa preko ugovora o radu na određeno vrijeme, cijena neto sata je 25,00 kuna s plaćenim porezom, prirezom i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za razdoblje do 31.12.2010. godine.

Mjesto rada 1: Bjelovar
Mjesto rada 2: Gornji Draganec, Čazma

Upitnik možete skinuti ovdje
Opis poslova možete skinuti ovdje90. OBAVIJEST

Bjelovar, 14.06.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 26.06.2010. godine (subota) organizira izlet u

Malinsku (otok Krk)

Polazak autobusa: u 4,30 sati ispred Sokolane
Povratak: prema dogovoru
Cijena puta:  45,00 kuna


Uplata se vrši u prostorijama Udruge do popune mjesta.


89. OBAVIJEST

Bjelovar, 22.04.2010.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 11.05.2010. godine (utorak) organizira izlet u

Toplice Topusko

Polazak autobusa: u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza 35,00 kuna

Cijena ulaznica: 25,00 kuna
(plaćanje na licu mjesta)

Povratak: prema dogovoru


88. OBAVIJEST

Bjelovar, 16.04.2010.

Obavještavaju se članovi da Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i grad Bjelovar organiziraju

ljetovanje u Novom Vinodolskom

Vrijeme: 17.08. do 27.08.2010. (10 dana)
Cijena aranžmana: 1.100,00 kuna … (u 3 rate)
- Puni pansion
- Prijevoz i boravišna taksa

Prva rata se prima do 15.05.2008. godine. - 400,00 kn
Druga rata se prima do 15.06.2008. godine. - 350,00 kn
Treća rata se prima do 15.07.2008. godine. - 350,00 kn

Uplata se vrši u prostorijama Udruge na blagajni Udruge invalida Bjelovar – Štefica Diebalo, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati.

Članovi lošijega imovnog satnja (socijalni slučajevi) trebaju se obratiti gradu Bjelovaru (gosp. Miroslav Šmit, tel: 622-029).


87. OBAVIJEST

Bjelovar, 16.04.2010.

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Održat će se u petak, 07.05.2009. godine u Bjelovaru, u restoranu „Šljukingon“, Đurđevačka cesta 167, s početkom u 9,00 sati. 

Raspored:
1. Prijava gostiju i sudionika 9,00 do 9,30
2. Pozdravna riječ domaćina i suorganizatora
3. Predstavljanje postignuća suradničkih udruga – prijevoz;
4. Doručak;
5. Sportska natjecanja:

a) Viseća kuglana;
b) Pikado;
c) Krugovi;
d) Bela;

6. Proglašenje pobjednika i podjela priznanja;
7. Ručak;
8. Zabava do kasno po podne.

U okviru susreta obilježit će se početak akcije:
„PRIJEVOZ OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“ - nabava vozila

Ako želite sudjelovati na susretu, molimo vas da se prijavite najkasnije do 30.04.2009. godine do 12,00 sati ili do popune.III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE


Održan je prema gornjoj obavijesti.

Prije službenoga početka, na parkingu ispred restorana održana je tiskovna konferencija pod nazivom:

“PRIJEVOZ OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM” - nabava vozila

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Demonstrirane su osobine i rad specijalnih kombi vozila prilagođenih za ulaz, izlaz i prijevoz osoba s tjelesnim invaliditetom (osobe u invalidskim kolicima). Prisutnim novinarima, gostima i članovima podijeljen je prigodni letak (možete ga skinuti ovdje u PDF formatu).

Ispred grada Bjelovara susret je pozdravila zamjenica gradonačelnika gospođa Đurđica Ištef Benšić.

Susret je prigodnim riječima pozdravio i otvorio zamjenik župana Bjelovarsko bilogorske županije gospodin Alen Bašćevan.

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Na susretu je sudjelovalo 100 članova iz 12 suradničkih udruga iz cijele Hrvatske i 150 članova domaćina.

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Održana su planirana sportska natjecanja i podijeljena odličja – pehari i medalje. 

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Svim sudionicima – predstavnicima suradničkih udruga, na kraju su uručena priznanja za sudjelovanje na susretu.

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Za dobro raspoloženje i zabavu pobrinuo se tamburaški sastav «ŠTEFANJSKA ZVONA» iz Štefanja čiji nastup nam je sponzorirala općina Štefanje.

III. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE


Stranica 16 od 19 //« First  <  14 15 16 17 18 >  Last »