Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

69. OBAVIJEST

69. OBAVIJEST

Bjelovar, 24.09.2009.

Ovim putem obavještavamo članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da će se, u okviru odobrenoga projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, održati sastanak i radionica na temu:

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU

Vrijeme: Srijeda, 30.09.2009. godine u 12,00 sati
Mjesto: Bjelovar, Hotel CENTRAL, 43000 Bjelovar, V. Lisinskoga 2

Sudionici:
- Članovi udruge tjelesnih invalida (zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi),
- Zamjenica ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske dipl. iur Damira Benc,
- Predsjednica HSUTI-a mr. sci. Mirjana Dobranović,
- Predsjednica udruge OSI Kutina Jozefina Kranjčec,
- Predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije,
- Predstavnici Hrvatske gospodarske komore,
- Predstavnici Hrvatske obrtničke komore,
- Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,
- Predstavnici Obiteljskoga centra i Centra za socijalnu skrb,
- Predstavnici poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Teme:
1. Prezentacija projekta
2. Ostvarivanje prava na poticaj pri zapošljavanju osoba s invaliditetom uz stručnu potporu
3. Iskustva drugih

Partner:
Bjelovarsko bilogorska županija


Stranica 1 od 1 //