Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

59. OBAVIJEST

59. OBAVIJEST

Bjelovar, 10.08.2009.

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da je polazak na organizirano ljetovanje u Novi Vinodolski

Vrijeme: 17.08.2009. u 7,30 sati sa autobusnog kolodvora


Stranica 1 od 1 //