Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

368. OBAVIJEST

368. OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 19.11.2022. godine (subota) organizira izlet u

BARCS (MAĐARSKA)

Polazak autobusa:
u 7:00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:
30,00 kuna za redovne članove
50,00 kuna za pratnju i podupirajuće članove

Ulaznica za bazen:
2.600 forinti (uplata u udruzi)

Korištenje ormarića:
500 forinti (uplata u Barcsu)

Osobno naručiti forinte u banci.

Povratak: prema dogovoru

Uplate se vrše od 02.11.2022. do 11.11.2022. do 12:00 sati ili do popune autobusa.

Na put je potrebno ponijeti invalidske iskaznice.

Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

Obavezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera prema uputama Nacionalnog stožera.

Stranica 1 od 1 //