Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

306. OBAVIJEST

306. OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s „Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“, organizira u utorak, 17.12.2019. u 10:00 sati u prostorijama Udruge, I. Gundulića 1, Bjelovar,

MOTIVACIJSKU RADIONICU ZA EDUKACIJU

OSNOVE INFORMATIKE – e-GRAĐANIN

PRIPREMNI DIO – OSNOVE INFORMATIKE:
➢ RAD RAČUNALOM
➢ INTERNET
➢ E-POŠTA

GLAVNI DIO – e-GRAĐANIN:
➢ UVOD U e-USLUGE U RH
➢ JAVNI PRISTUP e-USLUGAMA
➢ AUTORIZACIJSKE USLUGE NETBANKINGA

Stranica 1 od 1 //