Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

297. OBAVIJEST

297. OBAVIJEST

Bjelovar, 16.09.2019.


OBAVIJEST O EDUKACIJI

Pošto se u predmetnom projektu „Spona“ pokazalo kako postoji mogućnost financiranja većega broja sudionika od prijavljenih, molim zainteresirane da se hitno jave na dolje navedeni telefon ili na e-mail.

image

Stranica 1 od 1 //