Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

287. OBAVIJEST

287. OBAVIJEST

Bjelovar, 22.02.2019.

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

POZIV

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 20.02.2019. te članka 21. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, sazivam Skupštinu Udruge koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. u 15:00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2. 

Članovi koji žele sudjelovati u radu Skupštine moraju se prijaviti u udrugu do ponedjeljka, 04.03.2019. godine do 12:00 sati gdje mogu preuzeti materijale.
Na Skupštinu obavezno ponesite člansku iskaznicu.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
a) Izbor Radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor Verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće Verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.
Stranica 1 od 1 //