Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

281. OBAVIJEST

281. OBAVIJEST

Bjelovar, 06.12.2018

PRAVNA KLINIKA

Obavještavamo Vas da će se 13.12.2018. godine održati dežurstvo Pravne klinike u vremenu od 10,00 do 14,00 sati u prostorijama udruge u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.
Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.
Članovi i ostali zainteresirani u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:
- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnostiStranica 1 od 1 //